amu i særtransport
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Særtransport

Særtransport giver forudsætninger for at transportere emner på køretøjer, der er særligt konstruerede og godkendte til at laste så stort gods, at det overskrider de normale bestemmelser for køretøjers bredde, længde, højde og vægt.

Fakta

Navn:
Særtransport
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2227

Du kan også få viden om planlægning og logistik for kørselsledere.

Du lærer blandt andet at hente korrekt polititilladelse til transport af emner som vindmøller, skibsdele eller brosektioner. Du får kendskab til alle de regler, der regulerer området vedr. særtransport, køre- og hviletider, arbejdstid mv., og du får indsigt i energi- og miljørigtig transport.

Kurserne henvender sig især til godschauffører, chaufføruddannede eller personer med anden faglig uddannelse.

Se alle AMU-kurser inden for området Særtransport på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Særtransport omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af transportmateriel samt udførelse af rationel, defensiv, sikker og økonomisk kørsel
  • Godshåndtering på særtransporter
  • Kendskab til særtransportområdets konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Levering af kvalitet og service inden for særtransportområdet
  • Planlægning og gennemførelse af transporter

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Særtransport omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Særtransport er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information