amu i transportarbejde i lufthavne
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Transportarbejde i lufthavne

Inden for transportarbejde i lufthavne styrker du dine kompetencer på vigtige serviceområder i lufthavnen. Det kan være vedligehold af transportmateriel, men også håndtering af cargo, lastning af fly, sikkerhed og service i lufthavnen.

Fakta

Navn:
Transportarbejde i lufthavne
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794

Du kan fx lære at af-ise fly, fungere som lods og manøvrere passagerbroer. På andre kurser lærer du at betjene lufthavnens it-systemer, håndtere konflikter og yde kundeservice. I næsten alle funktioner spiller sprog- og kulturforståelse en stor rolle.

Kurserne henvender sig til transportarbejdere, der som regel oplæres i virksomheden, men du kan også være faglært inden for lager- og chaufførområdet eller have en anden faglig baggrund.

Se alle AMU-kurser inden for området Transportarbejde i lufthavne på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Transportarbejde i lufthavne omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligeholdelse af transportmateriel
  • Konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Levering af kvalitet og service
  • Operative transportfunktioner i lufthavne
  • Safety og security for transportarbejdere i lufthavne

Kurserne udbydes typisk af AMU-centre og tekniske skoler.

Værd at vide

Transportarbejde i lufthavne omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Transportarbejde i lufthavne er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Cleaning af fly, grundlæggende
Bagagesortering og konsolidering, lufthavn
Bagagesortering og konsolidering, lufthavn, ajour
Cleaning af fly, kabine
Irregulære driftssituationer, lufthavn
Irregulære driftssituationer, lufthavn, ajour
Autoriseret lods, lufthavn
Autoriseret lods, lufthavn, ajour
Ny transportarbejder i lufthavn, airside
Vand, service på fly, ajour
Toilet, service på fly, ajour
Betjening og manøvrering af flybro
Betjening og manøvrering af flybro, ajour
Arrival- og departure check af fly
Arrival- og departure check af fly, ajour
Tilbage til jobfunktion i lufthavnen, airside
Tilbage til jobfunktion i lufthavnen
Ny teknologi på lufthavnsområdet
Ny teknologi på lufthavnsområdet, ajour
Procedure v irregulære driftssituationer lufthavn
Procedure v irregulære driftssit. lufthavn, ajour
Brancherettet engelsk lufthavn operationel airside
Brancherettet engelsk lufthavn groundhand - fly
Brancherettet engelsk lufthavn groundhand - tårn
Teknologiforståelse i lufthavnen
Praktisk oplærer i lufthavnen, grunduddannelse
Praktisk oplærer i lufthavnen, ajourføring
Airside Safety, grunduddannelse
Airside Safety, ajourføring
Lufthavnenes it-systemer, avanceret
Lufthavnens IT-systemer, avanceret, ajour
Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen
Lasteansvarlig ved lastning og losning af fly
Lastning og losning af enhedslaster i fly
Lodstjeneste i lufthavn
Lasteansvarlig af fly - ajourføring
Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne
Lufthavnenes it-systemer, ajour
Aflæsning af data i lufthavnens it-systemer
Registrering af data i lufthavnens it-systemer
Vand - service på fly
Toilet - service på fly
Lufthavnslogistik, proces og samarbejde
Lufthavnslogistik, ajourføring
Skubning af fly
Skubning af fly, ajourføring
specialkøretøjer, grundlæggende ground handling
Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling
Manøvrering,specialkøretøjer flytrafik områder
Manøvrering,ajour specialkøretøj flytrafikområder
Introduktion til transportarbejde i lufthavne
Aircargo Warehouse, stykgods
Aircargo Warehouse, stykgods, ajourføring
Aircargo Warehouse, Opbygning af ULD
Aircargo Warehouse, ULD ajourføring
Håndtering af tilskadekomne i fly, ajour
Flybrand, indsatsteknikker og -taktikker, ajour
Fly, køretøjer og brandslukningsmateriel, ajour
Airside safety, ajourføring
Apron Safety, ajourføring
Lasteansvarlig på fly 1
Lasteansvarlig på fly 2
Lasteansvarlig på fly 1 - ajourføring
Lasteansvarlig på fly 2 - ajourføring
PRM håndtering og forflytning til og fra fly
Flykendskab, awareness
Bagagehåndtering og kvalitet
Bagagehåndtering og kvalitet - ajourføring
FUEL, produktkendskab - ajourføring.
FUEL tankningsenhedens udstyr - ajourføring
FUEL, produktkontrol og tankning af fly - ajourfør
Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt
Betjening af fly med selvkørende løfteenhed
Arbejde i og omkring fly på standplads-ajour
Anti- og deicing af fly
Anti- og deicing af fly-ajour
Lastning, losning af stykgods og bagage fly
Lastning, losning og lastsikring af ULD i fly
Pandemiforholdsregler ved cleaning i fly
Pandemiforholdsregler ved cleaning i fly, ajour
IT læringsplatforme, lufthavn
IT læringsplatforme, lufthavn, ajour

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information