Kursus

Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne

Deltageren har efter uddannelsen det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning. Deltageren kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr.

Fakta

Navn:
Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
47282-

Målgruppe

Transportarbejdere i lufthavne, der har jobfunktioner i, ved og på fly

Mål

Deltageren har efter uddannelsen det nødvendige kendskab til relevante fly, for at kunne udføre sin jobfunktion indenfor f.eks. lastning og losning af bagage og cargo, cleaning, aircraft servicing, fuelpåfyldning, airportservice samt brand og redning. Deltageren kan, efter uddannelsen, betjene jobrelevante dele af flyets udstyr. Deltageren kan betjene udstyret korrekt i forhold til personlig sikkerhed samt safety og security ved arbejde i og ved fly. Deltageren har grundlæggende kendskab til hvordan et fly flyver, for derigennem bedre at kunne forstå flyets opbygning (struktur) og indretning, begrænsninger og dimensioner. Relevante fagtermer for flyets struktur f.eks. vinger, flaps, motorer, trykkabin, lastrum samt betydningen af skader på f.eks. luger, flykrop og installationer gennemgås på fly med afprøvning af jobrelevante funktioner f.eks. åbne/lukke luger. Derigennem har deltageren også fået det nødvendige kendskab til andre jobfunktioner, der har arbejdsopgaver i og omkring flyet. Deltageren har kendskab til forskellige flytyper f.eks. propelfly, jetfly, widebody, cargo og deres kategorisering med fokus på deres forskelligheder i opbygning og indretning. Deltageren har kendskab til og generel fortrolighed med flyets forskellige sektioner og deres funktion, opbygning, dimensioner, fagtermer m.v. for at kunne bruge disse i jobfunktion.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes til deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser