Kursus

Fly, køretøjer og brandslukningsmateriel, ajour

Flybrand, brandslukningsudstyr, brandkøretøjer, flyulykker, menneskelige faktorer

Fakta

Navn:
Fly, køretøjer og brandslukningsmateriel, ajour
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48214-

-

Målgruppe

Personer der indgår i brand-og redningsberedskabet i en lufthavn.

Mål

Deltageren kan anvende sin opdaterede viden om forskellige flytyper samt disses opbygning i forhold til flyulykker.Deltageren kan anvende sin opdaterede viden til anvendelse, vedligehold og eftersyn af personlig udrustning og brandslukningsmateriel, med henblik på størst mulig sikkerhed ved indsats.Deltageren kan betjene specialkøretøjer i brand og redningstjenesten efter senest gældende regelsæt og procedure.Deltageren kan anvende sin opdaterede viden om de menneskelige faktorer, i forhold til egen og kollegers fysiske og psykiske belastning under indsats ved flykatastrofer (ved f.eks. case gennemgang).

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.