Kursus

Arbejde i og omkring fly på standplads-ajour

Deltageren kan anvende den nyeste viden om myndigheds- og kundekrav i forhold til sikkerhed ved arbejde i og omkring fly på standplads herunder security regulativer samt rapportering af uregelmæssigheder/hændelser/ulykker.

Fakta

Navn:
Arbejde i og omkring fly på standplads-ajour
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
49358-

-

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere der udfører opgaver ved flyside i forbindelse med turn arround herunder f.eks. håndtering af bagage og anden last.

Mål

Deltageren kan anvende den nyeste og opdaterede viden om myndigheds og kundekrav i forhold til sikkerhed ved flyside, security regulativer samt rapportering af uregelmæssigheder/hændelser/ulykker.Deltageren kan anvende sit kendskab til opdaterede procedure for manuel håndtering af last, sikkerhed under tankning af fly, principperne ved lastning af fly (før, under og efter), håndtering af last der kræver særlig opmærksomhed f.eks. speciallast, inkompatible laster samt konsekvenser ved ødelagt/spildt last.Deltageren kan anvende sin viden om positionering og operation af specialkøretøjer ved flyside ud fra myndigheds- og kundekrav samt lokale bestemmelser.

Varighed

1,0

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.