Kursus

Lastning, losning og lastsikring af ULD i fly

Deltageren kan, i samarbejde med loadmaster, medvirke ved sikkerhedsmæssig korrekt lastning og losning af ULD i fly ved hjælp af relevant udstyr samt udføre håndtering af flyets ULD lastesystem og herunder identificere og kende konsekvenser ved fejl i flyets ULD låsesystem.

Fakta

Navn:
Lastning, losning og lastsikring af ULD i fly
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
49364-

-

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere der laster, losser, sikrer og stuver ULD i fly ved hjælp af relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og instruktioner.

Mål

Deltageren kan, i samarbejde med loadmaster, medvirke ved sikkerhedsmæssig korrekt lastning og losning af ULD i fly ved hjælp af relevant udstyr samt udføre håndtering af flyets ULD lastesystem og herunder identificere og kende konsekvenser ved fejl i flyets ULD låsesystem.Deltageren kan udføre lastning og losning i overensstemmelse med de regler, kundekrav, procedure og instrukser, som gælder for sikring og afbalancering af fly. Deltageren kan, i samarbejde med lastansvarlig, sikre korrekt placering og sikring af ULD i flyets lastrum.Deltageren kan indstille til korrekt temperatur i lastrum i henhold til kundekrav og instruktion. Deltageren kan identificere og rapportere fejl ved ULD enheder samt vurdere om beskadiget ULD er operativ (flytransportsikker med last).Deltageren kan verificere forskellige ULD typer i henhold til deres prefix (herunder deres certificering, gulvflade og kontur).Deltageren kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter gældende regler, procedure og instruktioner.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.