Kursus

FUEL, produktkontrol og tankning af fly - ajourfør

FUEL, tryk- og pistoltankning, flybrændstof, lufthavn

Fakta

Navn:
FUEL, produktkontrol og tankning af fly - ajourfør
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48424-

-

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med håndtering af fuel i en lufthavn.

Mål

Deltageren har fået opdateret sin viden omkring ageren, færdsel på forpladsområdet samt positionering ved flyside. Deltageren har opdateret viden om sikkerhedsforanstaltninger bl.a. mod statisk elektricitet, interlock, nødstop, alarmering, risikoområder ved tankning, flyets sikkerhed, påfyldning af brændstof, tryk- og pistoltankning. Deltageren kan udføre kontrol og levering af brændstof på fly ud fra gældende regler, procedure og kundekrav i samarbejde med øvrige aktører ved flyside.Deltageren kan gennemføre kommunikation med flightdeck og øvrige aktører (bl.a. loadcontrol). Deltageren har fået opdateret sit kendskab til de forskellige indrapporteringssystemer i forbindelse med afvigelser og hændelser. Deltageren har fået kendskab til indrapporterede relevante hændelser gennem case gennemgang.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.