Kursus

Aircargo Warehouse, Opbygning af ULD

Flygods, Cargo, Warehouse, ULD, Security, Vægt- og balancekoordinator, Skadesrapportering, Lufthavn, Terminal

Fakta

Navn:
Aircargo Warehouse, Opbygning af ULD
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48210-

-

Målgruppe

Personer, der arbejder i et Cargo Warehouse eller lagerterminal på lufthavnsområde med opbygning og check af ULD samt samarbejder med vægt- og balancekoordinator.

Mål

Deltageren kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til opbygning af ULD (flypaletter og flycontainer) herunder foretage korrekt check af enhed og gods, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gældende regler og kundekrav inden for vægt, volumen, dimensioner og lastetyper.Deltageren kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.Deltageren har kendskab til forskellige ULD enheder og deres begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskabers retningslinjer omkring samlastning/separation, vægt, dimensioner og godstyper.Deltageren kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator omkring anvendelse af lasteplaner for de forskellige enheder og omkring skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som ¿opbygger af ULD enhed¿, samt udføre korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering.Deltageren kan arbejde på en ergonomisk hensigtsmæssig måde, herunder løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.