Kursus

Lufthavnenes it-systemer, ajour

Efter gennemført uddannelse kan deltageren aflæse, registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit opdaterede kendskab til systemernes nye funktionalitet og øvrige programopdateringer herunder opbygning og struktur. Uddannelsen omfatter brug af lufthavnens services-, informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer

Fakta

Navn:
Lufthavnenes it-systemer, ajour
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
47858-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der udfører opgaver i forbindelse med logistik-, service- og forsyningsfunktioner i en lufthavn.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren aflæse, registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit opdaterede kendskab til systemernes nye funktionaliteter og øvrige programopdateringer herunder opbygning og struktur. Uddannelsen omfatter brug af såvel lufthavnens servicesystemer, som brug af branchespecifikke regionale, nationale og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobfunktionen, fx i forbindelse med aflæsning, registrering og rapportering af data for bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformationer og vejrdata. Deltageren kan fortsat anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at aflæse, registrere og rapportere korrekte data. Deltageren kan efter gennemført uddannelse fortsat indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kundernes krav til sikkerhed og service.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser