Kursus

Bagagehåndtering og kvalitet - ajourføring

Ajourføring bagagehåndtering og kvalitet. Deltageren kan indgå i styrings- og arbejdsprocessen vedrørende bagagehåndteringen i en lufthavn. Arbejdet omfatter registrering, mærkning, sortering og sikkerhedscheck af bagage og stykgods.

Fakta

Navn:
Bagagehåndtering og kvalitet - ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48363-

-

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med håndtering af bagage i en lufthavn.Det anbefales, at deltageren har kvalifikationer, der svarer til 48362 "Bagagehåndtering og kvalitet" eller tilsvarende kvalifikationer

Mål

Deltageren kan, efter de nyeste retningslinjer, indgå i et samarbejde omkring styrings- og arbejdsprocessen vedrørende bagagehåndteringen i en lufthavn. Deltageren kan fortsat håndtere registrering, mærkning, sortering og sikkerhedscheck af bagage og stykgods i overensstemmelse med gældende regler og procedurer. Deltageren har fået opdateret sin forståelse for opbygning og funktion af bagagesorteringsanlægget samt indsigt i optimeringsprocesser og kapacitetsudnyttelse. Deltageren kan ud fra nyeste myndigheds- og kundekrav udføre specielle opgaver i forbindelse med bagagehåndtering og kan indsamle relevant data samt anvende hensigtsmæssigt udstyr i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaverne. Deltageren kan anvende aktuelle kvalitetsmål vedrørende bagagehåndtering. Deltageren har fået kendskab til indrapporterede relevante hændelser gennem case gennemgang.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.