Kursus

Anti- og deicing af fly-ajour

Deltagerne kan efter gennemført ajourføringsuddannelse (recurrent training) fortsat foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-icing og deicing af fly med relevant udstyr i overensstemmelse med opdaterede regler, kundekrav, procedure og instruktioner.

Fakta

Navn:
Anti- og deicing af fly-ajour
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
49362-

-

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere der udfører anti-icing og deicing af fly med relevant udstyr i overensstemmelse med opdaterede regler, kundekrav, procedure og instruktioner.

Mål

Deltageren kan anvende sit opdaterede kendskab omkring hændelser, forløb, teknikker og øvrig relevant erfaringsbaseret viden i sin jobfunktion.Deltagerne kan efter gennemført ajourføringsuddannelse (recurrent training) foretage sikkerhedsmæssig korrekt anti-icing og deicing af fly med relevant udstyr i overensstemmelse med opdaterede regler, kundekrav, procedure og instruktioner. Deltageren kan fortsat foretage sikkerhedsmæssigt korrekt afsluttende tjek efter antiicing / deicing samt foretage dagligt eftersyn, nødbetjening og fejlmelding. Deltageren kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter gældende regler, procedure og instruktioner.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.