Kursus

Lasteansvarlig ved lastning og losning af fly

Deltageren kan fungere som lasteansvarlig (loadmaster) ved lastning og losning af bagage, cargo og mail i fly i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

Fakta

Navn:
Lasteansvarlig ved lastning og losning af fly
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
45142-

Målgruppe

Medarbejdere i lufthavne. Specielle adgangskrav: Uddannelsesbevis for Sikkerhed ved arbejde på forplads og ved flyside eller tilsvarende kvalifikationer samt gyldigt kørekort til minimum kategori B.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, udføre de arbejdsopgaver som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet som kan foregå i samarbejde med loadcontroller omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper, skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samarbejde på tværs af funktions- og virksomhedsgrænser, håndtering af afvist last/bagage, samt radio- og lufthavnskommunikation. Endelig kan deltageren foretage korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i lasteplanen, samt foretage korrekt afrapportering når lastningen er afsluttet.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser