Kursus

Flykendskab, awareness

Flytyper, flykategorier, awareness, Security sealing, plombering af luger, security screening, tjek for fremmede objekter på fly, Lufthavn

Fakta

Navn:
Flykendskab, awareness
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48237-

-

Målgruppe

Personer, der arbejder med servicering af fly i forbindelse med klargøring af flyet ved turn ar-round/flyankomst og flyafgang.

Mål

Deltageren har funktionsspecifikt kendskab til relevante flytyper og flykategorier (flykendskab på awareness niveau).Deltageren kan udføre deres arbejde i, på og omkring fly på et forsvarligt flyvesikkerhedsmæssigt niveau med korrekt brug af termer og begreber samt kan samarbejde med relevante faggrupper ud fra sit kendskab til arbejdsrutiner i, på og omkring fly. Deltageren kan håndtere relevant flyudstyr som eksempelvis toilet-, galley-, kabine-, serviceluger og -døre, lastrum og dettes udstyr samt nødudstyr.Deltageren kan udføre sit arbejde ud fra kendskab til security sealing (plombering) og security screening (tjek for fremmede objekter).

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.