Kursus

PRM håndtering og forflytning til og fra fly

PRM håndtering, Passengers with reduced mobility, handicappede og bevægelseshæmmede personer, Lufthavn, ambulift, løfte- og bæreteknik, kørestole, bording procedure, disembarking procedure

Fakta

Navn:
PRM håndtering og forflytning til og fra fly
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48236-

-

Målgruppe

Personer, der arbejder med forflytning af handicappede og bevægelseshæmmede personer til, fra samt ind i og ud af fly i forbindelse med flyankomst og flyafgang.

Mål

Deltageren kan håndtere og forflytte passagerer med reduceret mobilitet (PRM) til og fra fly. Deltageren har viden om forskellige handicap, sygdom, aldring og passagerrettigheder. Deltageren har viden om håndtering og betjening af bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr (manuel og elektrisk kørestole m.m.). Deltageren kan betjene køretøjers specielle liftudstyr (f.eks. ambulift) på en passagervenlig måde, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.Deltageren har forståelse for ergonomiske korrekte arbejdsmetoder, samt et indgående kendskab til de hjælpemidler virksomheden stiller til rådighed.Deltageren har kendskab til de nationale og internationale regler, som er gældende på området vedrørende passagerer med handikap og nedsat mobilitet. Deltageren har kendskab til forskellige flytyper, boarding procedure samt disembarking procedure i forbindelse med PRM opgaver.Deltageren har en forståelse for kommunikation med bevægelseshæmmede omkring den forestående PRM håndteringsopgave, på en måde som tager hensyn til deres specielle kulturelle, fysiske og psykiske situation

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.