Kursus

Lasteansvarlig på fly 2

Lasteansvarlig, lastning og losning af fly, turn arround af fly, kvalitetsstandarter, kundekrav, produk-tionsafvikling, airside safety, Lufthavn.

Fakta

Navn:
Lasteansvarlig på fly 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48233-

-

Målgruppe

Personer, der på avanceret niveau arbejder som lasteansvarlig med lastning og losning af fly i forbindelse med turn around af fly, og de arbejdsopgaver, der er i forbindelse med kvalitetsstandarter, kundekrav og produktionsafvikling.Det anbefales, at deltageren har kvalifikationer, der svarer til 48232 Lasteansvarlig på fly 1 eller tilsvarende kvalifikationer

Mål

Deltageren kan anvende de valgte kvalitetsstandarder i henhold til relevante kundekrav. Deltageren kan, ud fra sit kendskab til logistik og ressourcer, planlægge produktionsafviklingen for lastning og losning af fly.Deltageren kan anvende sin viden om teamarbejde i forhold til løbende at kunne optimere, disponere og kommunikere omkring arbejdsopgaverne ved lastning og losning af fly.Deltageren kan anvende sin viden om de udfordringer, kulturforskelle kan skabe i samarbejdet med andre, f.eks. koordinering med flybesætning, flyselskabsrepræsentanter og andre samarbejdspartnere.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.