Kursus

Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt

Sikkerhedskontrolleret luftfragt, fragtagent, transportør, sikkerhedsansvarlig

Fakta

Navn:
Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48601-

-

Målgruppe

medarbejdere, der skal fungere enten som sikkerhedsansvarlige eller som chauffør ved transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt.

Mål

Deltageren har det nødvendige kendskab til transportørens ansvar ved transport af sikkerhedsgodkendt luftfragt herunder kendskab til relevante myndighedskrav og den bagvedliggende nationale og internationale lovgivning.Deltageren har kendskab til typer af trusler mod den civile luftfartDeltageren kender kravene til uddannelse og dokumentation af virksomheder og personer, der udfører transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt.Deltageren kan anvende reglerne for nødvendige krav til køretøj (aflåseligt/forseglet lastrum m.m.) i for-bindelse med transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt.Deltageren kan anvende reglerne for lastning af sikkerhedskontrolleret luftfragt, herunder kravene til opsyn.Deltageren kan anvende reglerne for transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt.Deltageren kan anvende reglerne for overdragelse af sikkerhedskontrolleret luftfragt, herunder reglerne for indberetninger af unormale hændelser.Deltageren kan anvende sin viden om defensiv og hensigtsmæssig trafikantadfærd til at sikre, at trans-porten af sikkerhedskontrolleret luftfragt foregår bedst muligt. Dette sker bl.a. med baggrund i kendskab til løbende risikovurdering for vanskelige og/eller pludseligt forekommende trafikale situationer herunder hensigtsmæssig anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik for store køretøjer.Deltageren har viden om de situationer, som statistisk set forårsager flest ulykker/skader, herunder ved fremadrettet kørsel, bakning, inklusiv bakning til rampe og gennem låge/til bås.

Varighed

1,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.