Kursus

FUEL, produktkendskab - ajourføring.

FUEL, produktkendskab, Lufthavn, flybrændstof

Fakta

Navn:
FUEL, produktkendskab - ajourføring.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48422-

-

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med håndtering af fuel i en lufthavn.

Mål

Deltageren kan bruge sin opdaterede viden om de forskellige typer flybrændstofs egenskaber i forbindelse med håndtering og kvalitetssikring af flybrændstof. Deltageren kan ud fra gældende security regler og procedure håndtere flybrændstof på en sundheds-, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde på lufthavnens afspærrede område. Deltageren har fået opdateret sit kendskab til de forskellige indrapporteringssystemer i forbindelse med spild af flybrændstof eller hændelser. Deltageren har fået kendskab til indrapporterede relevante hændelser gennem case gennemgang.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.