Kursus

Lasteansvarlig af fly - ajourføring

Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre arbejdsopgaver vedrørende funktionen som lasteansvarlig ved lastning og losning af fly.

Fakta

Navn:
Lasteansvarlig af fly - ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
46823-

Målgruppe

Transportarbejdere i lufthavne.

Mål

Deltageren er ajourført i forhold til at kunne foretage korrekt op- og afrigning af standplads samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Deltageren kan, i samarbejde med loadcontroller, foretage anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lastansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i lasteplanen og afsluttende afrapportering.Deltageren er ajourført i forhold til nye regler og erfaringer på området.

Varighed

2,0 dage.

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser