Kursus

Toilet - service på fly

Deltageren kan foretage toilet servicering af fly på relevante flytyper. Deltageren kan foretage til/frakørsel, til/frakobling, betjening af køretøjer og udstyr, nødprocedurer, samt tømning og påfyldning af væsker efter gældende regler herunder kloakregulativet.

Fakta

Navn:
Toilet - service på fly
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
47921-

Målgruppe

Transportarbejdere i lufthavne.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse foretage toilet servicering af fly på relevante flytyper. Deltageren kan foretage til/frakørsel, til/frakobling, betjening af køretøjer og udstyr, nødprocedurer, samt tømning og påfyldning af væsker efter gældende regler herunder kloakregulativet. Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende lufthavnskommunikation efter gældende regler samt anvende hjælpe- og værnemidler og ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Deltageren kan endvidere foretage dagligt eftersyn af køretøjer og udstyr samt afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl kræver værkstedsassistance, herunder foretage korrekt fejlmelding.

Varighed

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser