Kursus

Lasteansvarlig på fly 2 - ajourføring

Lasteansvarlig, lastning og losning af fly, turn arround af fly, kvalitetsstandarter, kundekrav, produk-tionsafvikling, ajourføring, airside safety, Lufthavn.

Fakta

Navn:
Lasteansvarlig på fly 2 - ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48235-

-

Målgruppe

Personer, der på avanceret niveau arbejder som lasteansvarlig med lastning og losning af fly i forbin-delse med turn around af fly, og som har brug for at få opdateret deres viden og færdigheder inde for kvalitetsstandarter, kundekrav, produktionsafvikling og teamarbejde.Det anbefales, at deltageren har kvalifikationer, der svarer til 48232 Lasteansvarlig på fly 2 eller tilsvarende kvalifikationer

Mål

Deltageren kan anvende relevante kvalitetsstandarder i henhold til nye kundekrav eller regelændringer.Deltageren kan, ud fra sit opdaterede kendskab til logistik og ressourcer, optimere produktionsafviklingen for lastning og losning af fly.Deltageren kan anvende sin nye viden om teamarbejde i forhold til at kunne optimere, disponere og kommunikere omkring arbejdsopgaverne ved lastning og losning af fly.Deltageren kan gennemføre koordinering med flybesætning, flyselskabsrepræsentanter og andre samarbejdspartnere ud fra sin ajourførte viden om de udfordringer, kulturforskelle kan skabe i samarbejdet med andre.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.