Kursus

Apron Safety, ajourføring

Apron safaty, lufthavnssikkerhed, færden på lufthavnens afspærrede område, standplads, forplads, manøvreområde, køreveje, ajourføring.

Fakta

Navn:
Apron Safety, ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48227-

-

Målgruppe

Personer, der færdes på lufthavnens afspærrede område eller som har arbejdsopgaver på standplads, forplads, manøvreveje eller køreveje og som har brug for at få opdateret deres viden og færdigheder inden for apron safet.

Mål

Deltageren kan anvende sit kendskab til opdaterede regler for færden (gående og kørende) på den del af lufthavnens arealer og bygninger ¿ indendørs og udendørs ¿ som ligger inden for det afspærrede område (Airside), til at udføre sin færden på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.Deltageren kan desuden anvende sin opdaterede viden om de særlige regler for færdsel på: ¿Forpladsområdet (det område på airside, der benyttes til flyparkering og -handling samt lastning og losning af passagerer og gods), ¿Standplads (det afmærket areal på forpladsen, der benyttes til parkering og handling af fly), ¿Manøvreområde (det område på airside, der benyttes af flyene til start og landing samt rulning (taxiing) til og fra forpladsområderne), ¿Markeringer og skiltning på handlingsveje, de køreveje på forpladsen, der er reserveret til trafik med køretøjer, der indgår i flyhandling.¿ Markeriner og skiltning på rulleveje (taxiways), de strækninger, der er reserveret til trafik med selvkørende (taxiende) og bugserede fly.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.