Kursus

specialkøretøjer, grundlæggende ground handling

Efter gennemført uddannelse kan deltageren udføre manøvrering og transportarbejde med lastebånd, traktor med tilkoblet udstyr samt manuelle passagertrapper.

Fakta

Navn:
specialkøretøjer, grundlæggende ground handling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
47926-

Målgruppe

Transportarbejdere i lufthavne.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren udføre manøvrering og transportarbejde med lastebånd, traktor med tilkoblet udstyr samt manuelle passagertrapper. Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader. Deltageren kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, rapportering og alarmering samt på baggrund af sin viden udfylde skadesanmeldelser.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser