Kursus

Håndtering af tilskadekomne i fly, ajour

Flybrand, monitorering af livsvitale værdier, saturation, sårbehandling, spineboard, halskrave, flyulykker, menneskelige faktorer

Fakta

Navn:
Håndtering af tilskadekomne i fly, ajour
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48212-

-

Målgruppe

Personer der indgår i brand-og redningsberedskabet i en lufthavn og som har gyldigt førstehjælpsbevis jf.BL 3-9 7.7. Herudover skal deltagerne være funktionsuddannet brandmand eller brandmandsuddannet som lufthavnsbrandmand.

Mål

Deltageren kan udføre måling og monitorering af livsvitale værdier (Blodtryk, blodsukker og saturation) på flypassagerer ud fra nyeste teknikker i tilfælde af flyulykker.Deltageren kan udføre sårbehandling og yde almindelig førstehjælp ud fra de senest gældende retningslinjer og under de særlige forhold, der er i et flys passagerkabine.Deltageren kan anvende AED hjertestarter (automated external defibrillator) til at yde livreddende hjerte-lungeredning under de særlige forhold, der er i et flys passagerkabine.Deltageren kan immobilisere tilskadekomne på spineboard samt anlægge halskrave ud fra opdaterede retningslinjer og udstyr, og under de særlige forhold, der er i et flys passagerkabine, således at den tilskadekomne på sikker måde kan transporters ud af fly. Deltageren bliver opdateret omkring de nyeste retningslinjer for monitorering ved iltbehandling af tilskadekomne.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.