Kursus

Lasteansvarlig på fly 1

Lasteansvarlig, lastning og losning af fly, turn arround af fly, oprigning af standplads, afrigning af stand-plads, loadcontroller, lasteplan, airside safety, Lufthavn.

Fakta

Navn:
Lasteansvarlig på fly 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48232-

-

Målgruppe

Personer, der på grundlæggende niveau arbejder som lasteansvarlig med lastning og losning af fly i forbindelse med turn around af fly.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, udføre de arbejdsopgaver som knytter sig til funk-tionen som lasteansvarlig.Deltageren kan i samarbejde med lasteteamet foretage korrekt op - og afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Deltageren kan anvende lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig.Deltageren kan, i samarbejde med pilot eller loadcontroller, kommunikere og disponere last hen-sigtsmæssigt og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig mådeDeltageren kan foretage rapportering af eventuelle afvigelser i lasteplanen og udføre afsluttende afrapportering efter gældende procedure.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.