Kursus

Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling

Deltageren kan, under vanskelige forhold, manøvrere med specialkøretøjer og specialudstyr som anvendes ved transportarbejde i lufthavnen indenfor groundhandling som f.eks.: hybrid traktorer, selvkørende flytrapper og pallet transporter.

Fakta

Navn:
Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
47927-

Målgruppe

Transportarbejdere i lufthavne.

Mål

Deltageren kan, under vanskelige forhold, manøvrere med specialkøretøjer og specialudstyr som anvendes ved transportarbejde i lufthavnen indenfor groundhandling som f.eks.: hybrid traktorer, selvkørende flytrapper og pallet transporter.Deltageren kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader. Deltageren kan også, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold udfylde skadesanmeldelser.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser