Kursus

Flybrand, indsatsteknikker og -taktikker, ajour

Flybrand, flyulykker, personredning, brand i kompositmaterialer, savnede personer ved flybrand

Fakta

Navn:
Flybrand, indsatsteknikker og -taktikker, ajour
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48213-

-

Målgruppe

Personer der indgår i brand-og redningsberedskabet i en lufthavn.

Mål

Deltageren kan bekæmpe brand ved eksempelvis større væskemængder, letmetaller og komposit materialer ud fra nyeste retningslinjer.Deltageren kan udføre eftersøgning af savnede personer, samt udføre slukning af brand indvendig og udvendig ved flybrand efter nyeste regler og retningslinjer.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.