Kursus

Lufthavnslogistik, proces og samarbejde

Deltageren kan orientere sig i forhold til den geografiske placering af logistikfunktioner, herunder virksomheder, aktører, funktioner og myndigheder, i lufthavnen.

Fakta

Navn:
Lufthavnslogistik, proces og samarbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
47922-

Målgruppe

Transportarbejdere i lufthavne.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse orientere sig i forhold til den geografiske placering af logistikfunktioner, herunder virksomheder, aktører, funktioner og myndigheder, i lufthavnen. Deltageren har kendskab til funktioner, materiel og teknologi, der anvendes i lufthavnen indenfor brancheområdet, samt til betydningen af at agere efter gældende regionale, nationale og internationale bestemmelser for safety og security i lufthavnen og lufthavnens særlige sikkerhedsregler. Deltageren kan ligeledes anvende de grundlæggende procedurer vedrørende afrapportering i forbindelse med afvigelser og uregelmæssigheder til relevante myndigheder og samarbejdspartnere. Deltageren har desuden lært om betydningen af, at planlægning og koordinering mellem forskellige aktører i en lufthavn sker ud fra et helhedssyn, og deltageren kan på den baggrund indgå i det daglige samarbejde ud fra en forståelse for betydningen af egen arbejdsfunktion i forhold til processer for den samlede logistik i lufthavnen.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser