Kursus

Airside safety, ajourføring

Airside safety, Lufthavn, IATA, International Aviation Transportation Association, ADR, Aerodrome Design and Regulation, værnemidler

Fakta

Navn:
Airside safety, ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48226-

-

Målgruppe

Personer, der arbejder i, på og omkring fly i forbindelse med turn around af fly, og de arbejdsopgaver der er i forbindelse med flyankomst og flyafgang og som har brug for at få opdateret deres viden og færdigheder indenfor airside safety.

Mål

Deltageren kan anvende sit kendskab til opdaterede IATA-regler omkring udførsel af sin jobfunktion i, på og omkring fly på en flysikkerhedsmæssig forsvarlig måde. IATA (International Air Transport Association) er en international forening for flyselskaber, som udarbejder standardiserede regler i forbindelse med bl.a. flysikkerhed ved handling af fly.Deltageren kan anvende sit kendskab til opdaterede ADR-regler omkring udførelse af sin jobfunktion på lufthavnens afspærrede område, på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. ADR (Aerodrome Design and Regulation) regler er et internationalt regelsæt med afsæt i EU-fastsatte regler fra European Aviation Safety Agency (EASA), og som udmøntes i lokale bestemmelser i lufthavnene om bl.a. arbejdsmiljø, værnemidler og sikkerhedsregulativer.Deltageren kan desuden anvende sin opdaterede viden om sikkerhedsfilosofi, risici, menneskelige faktorer, ulykker, hændelser og nær ved ulykker opnået bl.a. gennem casearbejde, til at medvirke til at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.