Kursus

Lufthavnslogistik, ajourføring

Deltageren kan efter gennemført uddannelse bruge sin erfaring om forhold i den geografiske placering af logistikfunktioner, herunder virksomheder, aktører, funktioner og myndigheder i lufthavnen, til at optimere arbejdsprocesser.

Fakta

Navn:
Lufthavnslogistik, ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
47923-

Målgruppe

Transportarbejdere i lufthavne.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse bruge sin erfaring om forhold i den geografiske placering af logistikfunktioner, herunder virksomheder, aktører, funktioner og myndigheder i lufthavnen, til at optimere arbejdsprocesser. Deltageren har opdateret kendskab til funktioner, materiel, teknologi og anvendelse af udstyr og køretøjer, der benyttes i lufthavnen, samt kan fortsat færdes efter gældende regionale, nationale og internationale bestemmelser for safety og security i lufthavnen, herunder færdselsloven og lufthavnens særlige sikkerhedsregler. Endelig kan deltageren, på baggrund af erhvervet viden om betydningen af at planlægning og koordinering mellem forskellige aktører i en lufthavn sker ud fra et helhedssyn, indgå i det daglige samarbejde ud fra en forståelse for betydningen af egen arbejdsfunktion i forhold til den samlede logistik i lufthavnen.Deltageren kan ligeledes anvende de grundlæggende procedurer vedrørende afrapportering i forbindelse med afvigelser og uregelmæssigheder til relevante myndigheder og samarbejdspartnere.

Varighed

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser