Kursus

Lodstjeneste i lufthavn

Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre autoriseret lodstjeneste i lufthavnen i henhold til gældende regler.

Fakta

Navn:
Lodstjeneste i lufthavn
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
46509-

Målgruppe

Transportmedarbejdere i lufthavne, der skal udføre lodstjeneste.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre autoriseret lodstjeneste i lufthavnen i henhold til lufthavnens flyvepladsreglement og lokale bestemmelser, jf. Statens Luftfartsvæsens bestemmelser for civil luftfart - BL 11.

Varighed

1,5 dage.

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser