Kursus

Skubning af fly, ajourføring

Deltageren er ajourført i forhold til nye regler og erfaringer indenfor skubning af fly til korrekt placering ved hjælp af relevant udstyr.

Fakta

Navn:
Skubning af fly, ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
47925-

Målgruppe

Transportarbejdere i lufthavne.

Mål

Deltageren er ajourført i forhold til nye regler og erfaringer indenfor skubning af fly til korrekt placering ved hjælp af relevant udstyr. Deltageren kan, evt. i samarbejde med opstarts ansvarlig eller vinkemand, foretage til/frakørsel og til/frakobling af udstyr samt gennemføre relevante nødprocedurer, herunder korrekt fejlmelding i tilfælde af fejl på udstyret. Deltageren kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og deltageren kan anvende radio- og lufthavnskommunikation efter gældende regler, herunder gennemføre korrekt kommunikation i forbindelse med evt. tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring. Endelig kan deltageren foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl kræver værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser