Kursus

Introduktion til transportarbejde i lufthavne

Lufthavn som arbejdsplads, ID godkendelse, Safety og security begreber, det fonetiske alfabet, arbejdsmiljø, håndtering af bagage, specialkøretøjer, transportarbejdere i lufthavn.

Fakta

Navn:
Introduktion til transportarbejde i lufthavne
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48198-

-

Målgruppe

Personer der ønsker beskæftigelse som transportarbejdere i lufthavne.

Mål

Deltageren er blevet introduceret til lufthavne som arbejdsplads, og deltageren kender hermed til de specielle krav, der stilles til adgang til en lufthavn. Dette omfatter fx ID godkendelse, bæretilladelse, adfærd Air side og Landside, Safety og security-begreber samt væsentlige lokalitetsbestemmelser.Deltageren får kendskab til sprogbrug i lufthavne (engelsk), og deltageren kan anvende særlige fagtermer og begreber samt det fonetiske alfabet.Deltageren får kendskab til specialkøretøjer, lastning og losning af fly, vedligeholdelse af flyplads samt lufthavnes manøvreområder, tankning af fly, håndtering og sortering af bagage, rengøring af fly samt aircraft servicing og afisning. Deltageren kan anvende sit kendskab indenfor bl.a. håndtering og sortering af baggage.Deltageren får kendskab til relevante flytyper samt lufthavnslogistik og samarbejde. Deltageren kan udføre relevante arbejdsfunktioner under hensyn til de arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige krav, der er gældende for branchen/ jobområdet.Deltageren kan, på baggrund af deres styrkede indsigt i branchens fagområder, jobfunktioner og udviklingen i kvalifikationskrav, tage stilling til egne job og videreuddannelsesmuligheder inden for branchen.

Varighed

10,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.