Kursus

Aircargo Warehouse, stykgods, ajourføring

Flygods, Cargo, Warehouse, Security, Skadesrapportering, Lufthavn, Terminal, ajourføring

Fakta

Navn:
Aircargo Warehouse, stykgods, ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48209-

-

Målgruppe

Personer, der arbejder med Cargo og andet gods i et Cargo Warehouse eller lagerterminalo på lufthavnsområde med modtagelse, nedbrydning, check, opbevaring og videre forsendelse af flygods (fragt og post).

Mål

Deltageren kan foretage modtagelse, nedbrydning, check, opbevaring og videre forsendelse af flygods (fragt og post) på en opdateret sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder og myndigheders nye krav og anvisninger bl.a. ved brug af case gennemgang (hændelser).Deltageren har opdateret kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat indenfor modtagelse og afsendelse af fly gods.Deltageren kan arbejde på en ergonomisk hensigtsmæssig måde, herunder løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler på baggrund af seneste nye viden og hændelser på området.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.