Kursus

FUEL tankningsenhedens udstyr - ajourføring

FUEL, tankningsenhed, hydrantdispenser, lufthavn

Fakta

Navn:
FUEL tankningsenhedens udstyr - ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48423-

-

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med håndtering af fuel i en lufthavn.

Mål

Deltageren kan føre og betjene tankenheden og dens udstyr (f.eks. tankbil eller hydrantdispensere). Deltageren kan gennemføre daglig klargøring og kontrol af tankning enhed ud fra sit kendskab til tankningsenhedens opbygning og udstyr. Deltageren kan udføre sit arbejde på en arbejdsmiljø og ergonomisk hensigtsmæssig måde. Deltageren har fået opdateret sit kendskab til de forskellige indrapporteringssystemer i forbindelse med kontrol og brug af tankningsenheden. Deltageren har fået kendskab til indrapporterede relevante hændelser gennem case gennemgang.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.