Kursus

Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen

Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende køretøjer og udstyr til rengøring og vedligeholdelse af rulleveje og baner på lufthavnens manøvreområde samt foretage sne- og glatførebekæmpelse.

Fakta

Navn:
Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
40550-

Målgruppe

Medarbejdere i lufthavne.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende relevante køretøjer og relevant materiel til rengøring og vedligeholdelse af rulleveje og baner på lufthavnens manøvreområde. Arbejdet omfatter betjening og manøvrering af relevante køretøjer, på- og afmontering af relevant grej på køretøjer samt relevante nødprocedurer. Deltageren kan endvidere foretage kemisk isbekæmpelse, anvende korrekt snerydningsteknik til sne og glatførebekæmpelse, foretage FOD-bekæmpelse og vedligeholde græsarealer og materiel på manøvreområdet.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser