Kursus

Lastning og losning af enhedslaster i fly

Deltageren kan foretage korrekt transport til og fra flyside samt foretage korrekt lastning og losning af enhedslaster i fly ved hjælp af relevant udstyr.

Fakta

Navn:
Lastning og losning af enhedslaster i fly
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
45243-

Målgruppe

Medarbejdere i lufthavne der udfører opgaver i forbindelse med lastning og losning af fly.Specielle adgangskrav: Uddannelsesbevis fra uddannelsen Gods og bagagehandling til og fra fly, eller tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan i samarbejde med den sikkerhedsansvarlige og efter skriftlig og mundtlig instruks, foretage sikkerhedsmæssig korrekt lastning og losning af enhedslaster i fly ved hjælp af relevant udstyr. Anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Transportere enhedslaster til og fra flyside efter gældende regler. Foretage til- og frakørsel af relevant udstyr til luge og lastrum på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde samt foretage dagligt eftersyn af relevant udstyr.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser