Kursus

Aircargo Warehouse, ULD ajourføring

Flygods, Cargo, Warehouse, ULD, Security, Skadesrapportering, Lufthavn, Terminal, Vægt- og balancekoordinator, Ajourføring

Fakta

Navn:
Aircargo Warehouse, ULD ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48211-

-

Målgruppe

Personer, der arbejder i et Cargo Warehouse eller lagerterminal på lufthavnsområde med opbygning og check af ULD samt samarbejder med vægt- og balancekoordinator og som har brug for at få opdateret deres viden og færdigheder.

Mål

Deltageren kan, ud fra opdateret kendskab til nyeste regler og nye kundekrav, udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til opbygning af ULD (flypaletter og flycontainer) herunder foretage korrekt check af enhed og gods.Deltageren har opdateret kendskab til forskellige ULD enheder og deres begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskabers gældende retningslinjer omkring samlastning/separation, vægt, dimensioner og godstyper.Deltageren har opdateret viden om gældende procedure for samarbejde og kommunikation med vægt- og balancekoordinator.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.