Kursus

Lasteansvarlig på fly 1 - ajourføring

Lasteansvarlig, lastning og losning af fly, turn arround af fly, oprigning af standplads, afrigning af stand-plads, loadcontroller, lasteplan, ajourføring, airside safety, Lufthavn.

Fakta

Navn:
Lasteansvarlig på fly 1 - ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
48234-

-

Målgruppe

Personer, der grundlæggende niveau arbejder som lasteansvarlig med lastning og losning af fly i for-bindelse med turn around af fly, og som har brug for at få opdateret deres viden og færdigheder på grund af nye kundekrav eller regelændringer.Det anbefales, at deltageren har kvalifikationer, der svarer til 48232 Lasteansvarlig på fly 1 eller tilsvarende kvalifikationer

Mål

Deltageren kan udføre de arbejdsopgaver som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig med baggrund i nye kundekrav eller regelændringer på området.Deltageren kan i samarbejde med lasteteamet foretage korrekt op - og afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Deltageren kan anvende opdaterede lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige arbejdsin-struktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig.Deltageren kan, i samarbejde med pilot eller loadcontroller, kommunikere og disponere last hen-sigtsmæssigt og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.Deltageren kan foretage rapportering af eventuelle afvigelser i lasteplanen og udføre afsluttende afrapportering.Deltageren er ajourført i forhold til nye regler og erfaringer på området.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.