Kursus

Lastning, losning af stykgods og bagage fly

Deltageren kan medvirke ved lastning, losning, sikring og stuvning af stykgods og løs bagage i fly samt relevante arbejdsprocesser fra sortering og til flyside.

Fakta

Navn:
Lastning, losning af stykgods og bagage fly
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
49363-

-

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere der, i samarbejde med Loadmaster, medvirker ved lastning, losning, sikring og stuvning af stykgods og løs bagage i fly ved hjælp af relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og instruktioner.

Mål

Deltageren kan, i samarbejde med Loadmaster, medvirke ved lastning, losning, sikring og stuvning af stykgods og løs bagage i fly ved hjælp af relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og instruktioner. Deltageren kan udføre arbejdsprocesser omkring bagagetags og -kategorier herunder specialebagage (våben, husdyr m.m.), sammenkædning (reconciliations) samt bagageprocesser fra sortering til flyside.Deltageren kan udføre arbejdsprocesser omkring cargomærkater og -kategorier herunder special cargo (farligt gods, følsom cargo, tungt gods m.m.) samt cargoprocesser fra sortering til flyside.Deltageren kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter gældende regler, procedure og instruktioner.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.