amu i tanktransport
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Tanktransport

Områdets kurser giver forudsætninger for at køre tankbiler, der er lastet med fx olie, benzin, kemikalier, mejeriprodukter eller foder.

Fakta

Navn:
Tanktransport
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2225

Du lærer om at tage ansvar for de sikkerhedsmæssige rutiner i forbindelse med transport af gods i tanke. Derudover kan du vurdere behovet for vedligehold og reparationer af materiel. Du kan planlægge din rute og benytte navigationsudstyr, og du kan køre sikkert. Du får kendskab til alle de regler, der regulerer området, vedr. håndtering af gods, køre- og hviletider, arbejdstid mv., og du får indsigt i energi- og miljørigtig transport.

Kurserne henvender sig især til godschauffører, chaufføruddannede eller personer med anden faglig uddannelse. Du kan evt. fungere som kørselsleder eller disponent.

Se alle AMU-kurser inden for området Tanktransport på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Tanktransport omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af transportmateriel samt udførelse af rationel, defensiv, sikker og økonomisk kørsel
  • Godshåndtering
  • Kendskab til tanktransportområdets konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Levering af kvalitet og service inden for tanktransportområdet
  • Planlægning og gennemførelse af tanktransporter

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Tanktransport omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Tanktransport er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information