AMU-kursus transport med letbane
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Personbefordring med bybane

Områdets kurser giver forudsætninger for at føre, drive og styre metrotog, letbaner og s-tog i byen, så transporten af passager forløber sikkert og effektivt.

Fakta

Navn:
Personbefordring med bybane
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2891

Der er fokus på sikkerhed for passagerer og medtrafikanter, men også for ansatte i depoter, på passagerterræner og i værksteder. Du lærer at følge driftsinstruktioner og vedligeholde materiel ved fx at påfylde sand, sprinklervæske, olie mv. Desuden lærer du at kommunikere klart i forbindelse med styring af trafikken. Som virksomhedens ansigt udadtil beskæftiger du dig også med emner som kvalitet og kundeservice.

Se alle AMU-kurser inden for området Personbefordring med bybane på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Personbefordring med bybane omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af metro-, letbane- og S-togmateriel
  • Fremføring af metro, letbane og S-tog
  • Levering af kvalitet og service
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer
  • Trafikstyring

Målgruppe

Kurserne henvender sig til metrostewarder, førere af letbaner og trafikstyringsmedarbejdere, men fx også til lokomotivførere eller buschauffører, der ønsker omskoling.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle kan deltage på et AMU-kursus.

AMU er målrettet ufaglærte og faglærte, der er i job eller ledige. Personer med en videregående uddannelse kan deltage, men skal betale fuld pris.

For at tilmelde dig et AMU-kursus skal du enten bo eller arbejde i Danmark.

For at deltage i certifikatkurser skal du evt. opfylde særlige krav fra myndighederne til fx alder, kørekort eller andet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information