Uddanenlsen til letbanefører
Andre uddannelser

Letbanefører

Uddannelsen til letbanefører kvalificerer dig til at føre letbanetog og sikre, at passagererne kommer sikkert frem og får god service undervejs.

Fakta

Navn:
Letbanefører
Varighed:
7-8 uger
Adgangskrav:
Ansættelse, 21 år + særlige krav
Økonomi:
Løn

På uddannelsen lærer du blandt andet om teknikken i letbanetoget. Du bliver trænet i færdselsreglerne og får kendskab til de strækninger, du ansættes til at køre på.

For at tage uddannelsen til letbanefører skal du være ansat i en virksomhed, der driver letbanedrift i Danmark.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til letbanefører varer 7-8 uger og omfatter teknisk uddannelse i letbanens togsæt, praktisk køreuddannelse og strækningskendskab. I uddannelsen indgår desuden love og regler for letbanen.

På uddannelsen får du driftskendskab og lærer om kundebetjening. Derudover undervises du bl.a. i:

 • Myndighedsregler og driftsinstruktioner
 • Grundregler for adfærd i vejtrafik
 • Grundlæggende teknik for skinnebårne køretøjer
 • Spor- og signalanlæg
 • Færdselsregler og kørehastigheder
 • Procedurer ved uregelmæssigheder og uheld

På den praktiske del af uddannelsen lærer du bl.a. at forberede kørslen samt at betjene og bortrangere køretøjet.  Du lærer også om benyttelse af kørebanen og om adfærd i forhold til fodgængere og cyklister.

Uddannelsen afsluttes med en praktisk og en teoretisk prøve, som skal bestås, hvorefter du modtager letbaneførerbevis.

Såvel den teoretiske som den praktiske del af uddannelsen foregår ved Keolis, Aarhus Letbane og Odense Letbane.

Se alle AMU-kurser under Personbefordring med metro og letbane.

Optagelse og adgang

For at blive ansat og optaget på uddannelsen til letbanefører skal du:

 • Have kørekort til kategori B
 • Være fyldt 21 år
 • Opfylde Trafikstyrelsens helbredskrav
 • Have korrekt farvesyn
 • Have teknisk forståelse
 • Kunne tale, læse og skrive dansk på et fornuftigt niveau
 • Have en tilfredsstillende straffeattest

Økonomi

Du får basisløn under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsens kurser er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Mere uddannelse

Styringsmedarbejder

Som letbanefører kan du uddanne dig til styringsmedarbejder og arbejde med at styre trafikken i letbanens kontrolrum, der også kaldes OCC (Operations Control Center).

For at tage uddannelsen, skal du ansættes i en letbanevirksomhed og gennemføre et otte ugers uddannelsesforløb.

Lokomotivfører

Med 18 måneders erfaring som letbanefører kan du søge optagelse på lokomotivføreruddannelsen.

Læs om uddannelsen til lokomotivfører.