Skolevejen eller praktikvejen
Artikel

Skolevejen og praktikvejen

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på.

Når du starter på en erhvervsuddannelse, er der mulighed for at gå skoleadgangsvejen eller praktikadgangsvejen. På mange uddannelser har du også mulighed for at starte i ny mesterlære eller afprøve uddannelsen i en forpraktik.

Fold alle afsnit ud

Skoleadgangsvejen

Du begynder din uddannelse i grundforløbet på en erhvervsskole. Skoleadgangsvejen er den mest almindelige og er også den rigtige, hvis du er i tvivl om, hvilken erhvervsuddannelse du vil tage, og du kommer fra 9. eller 10. klasse. Når du vælger skoleadgangsvejen, tilmelder du dig et af de fire hovedområder og starter din uddannelse i grundforløbets 1. del. Hvis det er mere end to år siden, du er gået ud af 9. eller 10. klasse, starter du skoleadgangsvejen i grundforløbets 2. del.

Praktikadgangsvejen

Går du praktikadgangsvejen, betyder det, at du har skaffet dig en skriftlig uddannelsesaftale (praktikaftale), der dækker både dit grundforløb og dit hovedforløb. Du kan aftale, at du starter din uddannelse med 3-6 måneder i virksomheden og derefter gennemfører det obligatoriske grundforløb på erhvervsskolen. Grundforløbet vil normalt have en varighed på ½ skoleår (=grundforløbets 2. del).

Med praktikadgangsvejen kan du dog også vælge at starte din uddannelse med grundforløbet på skolen.

Praktikadgangsvejen er en mulighed, hvis du er sikker på, hvilken uddannelse du vil tage, og hvis du skaffer dig en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed, der dækker både grundforløb og hovedforløb

Hovedforløbets længde samt skoleperioder og praktikperioder er de samme for skole- og praktikadgangsvejen. I begge tilfælde skifter du i hovedforløbet mellem at være i praktik på dit lærested og på skoleophold.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er den mest praksisrettede måde at tage en erhvervsuddannelse på. Hele det første år foregår som praktisk oplæring i virksomheden og erstatter grundforløbet.

Langt de fleste, men ikke alle, erhvervsuddannelser kan tages som ny mesterlære. Læs mere i Ny mesterlære.

Trainee-forløb eller forpraktik

Forpraktik betyder, at du, inden du begynder på uddannelsen, er ansat i en virksomhed i en kort periode med henblik på en uddannelsesaftale. Denne mulighed findes dog kun i visse uddannelser. Læs mere i Forpraktik og trainee-forløb.

Uddannelsesforløb