Skolevejen eller praktikvejen
Artikel

Skolevejen og lærepladsvejen

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på.

Når du starter på en erhvervsuddannelse, er der mulighed for at gå skoleadgangsvejen eller lærepladsadgangsvejen. 

På mange uddannelser har du også mulighed for at starte i ny mesterlære eller afprøve uddannelsen i en foroplæring.

Fold alle afsnit ud

Skoleadgangsvejen

Du begynder din uddannelse i grundforløbet på en erhvervsskole. Skoleadgangsvejen er den mest almindelige og er også den rigtige, hvis du er i tvivl om, hvilken erhvervsuddannelse du vil tage, og du kommer fra 9. eller 10. klasse.

Når du vælger skoleadgangsvejen, tilmelder du dig et af de fire hovedområder og starter din uddannelse i grundforløbets 1. del.

Hvis det er mere end to år siden, du er gået ud af 9. eller 10. klasse, starter du skoleadgangsvejen i grundforløbets 2. del.

Læs om grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del

Lærepladsadgangsvejen

Hvis du ønsker at vælge lærepladsadgangsvejen, skal du skaffe dig en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed, der dækker både dit grundforløb og dit hovedforløb.

Du og virksomheden skal beslutte, om aftalen skal omfatte:

  • Grundforløbets 1. del og 2. del + hovedforløbet, eller
  • Grundforløbets 2. del + hovedforløbet

Du kan aftale, at du starter din uddannelse med en oplæringsperiode i virksomheden og derefter gennemfører det obligatoriske grundforløb (grundforløbets 2. del) på erhvervsskolen. 

Men du kan også aftale at starte din uddannelse på skolen og lade uddannelsesaftalen træde i kraft den første dag i grundforløbet. Grundforløbet vil normalt have en varighed på et halvt skoleår.

Lærepladsadgangsvejen er en mulighed, hvis du er sikker på, hvilken uddannelse du vil tage, og hvis du skaffer dig en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed, der dækker både grundforløb og hovedforløb.

Hovedforløbets længde samt skoleperioder og oplæringsperioder er de samme for skole- og lærepladsadgangsvejen. I begge tilfælde skifter du i hovedforløbet mellem at være under oplæring i en virksomhed og have perioder med skoleundervisning på erhvervsskolen.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er den mest praksisrettede måde at tage en erhvervsuddannelse på. Hele det første år kan foregå som praktisk oplæring i virksomheden og vil erstatte grundforløbets 2. del helt eller delvist.

Langt de fleste, men ikke alle, erhvervsuddannelser kan tages som ny mesterlære.

Læs mere i Ny mesterlære.

Trainee-forløb eller foroplæring

Foroplæring betyder, at du, inden du begynder på uddannelsen, er ansat i en virksomhed i en kort periode med henblik på en uddannelsesaftale. Denne mulighed findes dog kun i visse uddannelser.

Læs mere i Foroplæring og trainee-forløb.