Kontor, handel og forretningsservice

Her finder du erhvervsuddannelser, der lærer dig om økonomi, salg, administration, kundeservice, kommunikation og planlægning af fx events.

På kontoruddannelsen lærer du bl.a. om administration og regnskab. Du lærer at løse kommunikationsopgaver både skriftligt og mundtligt på dansk eller evt. fremmedsprog.

På detailhandelsuddannelsen lærer du om arbejdsopgaverne i en butik. At betjene og vejlede kunder professionelt er en vigtig del af det. Du får kendskab til en branche og de varer, butikken sælger.

Er du handelsuddannet, er det handlen mellem virksomheder, du beskæftiger dig med. Du lærer at forhandle priser og aftaler og at stå for indkøb og logistik.

Med finansuddannelsen lærer du om opgaverne i en bank eller et forsikringsselskab, herunder at vejlede kunder.

Alle uddannelserne giver dig adgang til at læse videre på en videregående uddannelse. Kontor- og finansuddannelsen kan kun tages med eux (erhvervsuddannelse med gymnasialt niveau). På de øvrige uddannelser er eux en mulighed.