Portræt af elev inden for detailhandel
Erhvervsuddannelse (EUD)

Detailhandel

En salgsassistent arbejder med salg og almindelige opgaver i butikken. På uddannelsen i detailhandel bliver du undervist i salg og lærer, hvordan du betjener og vejleder kunder.

Fakta

Navn:
Detailhandelsuddannelse med specialer
Varighed:
Ca. 3-5 år
Trin og specialer:
Salgsassistent m/u profil, digital handel, convenience m/uden profil, Retail Manager, dekoratør/visual merchandiser, blomsterdekoratør
Adgangskrav til grundforløb:
Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Skolepraktik:
Mulighed for skolepraktik
Eux:
Mulighed for eux
Økonomi:
SU og elevløn

Du lærer også, hvordan du præsenterer varerne, så butiken fremstår indbydende, og om butikkens økonomi. Du skal også bestille nye varer hjem, når det er nødvendigt.

Salgsassistenter kan arbejde som ansatte i butikker, supermarkeder, stormagasiner eller med digital handel i detailhandelsbranchen, eller de kan åbne egen butik.

Detailhandeluddannelsen med eux

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En uddannelse inden for detailhandel giver dig en grundlæggende viden om varer, salg og kundeservice i en butik.

Du får desuden viden om, hvordan du indkøber varer, styrer lageret, præsenterer varerne og indretter butikken. Du lærer at betjene en kasseterminal, ligesom du lærer om butikkens økonomi.

Du kan afslutte med trin 1: salgsassistent m/u profil eller digital handel eller convenience m/u profil. Du kan også afslutte med trin 2: Retail Manager. Du kan også afslutte med et af specialerne dekoratør/visual merchandiser eller blomsterdekoratør.

 • Salgsassistent m/u profil (trin 1): Du lærer at vejlede kunder og præsentere varer i forskellige slags butikker. Du lærer også at købe varer ind og styre et lager. Du får viden om butikkens økonomi. Som salgsassistent med profil bliver du uddannet inden for en bestemt branche. Du får et godt kendskab til de varer, der hører til branchen. Der findes mange forskellige brancheprofiler, fx kolonial, tekstil, elektronik, sport og fritid, sko m.fl.
 • Digital handel (trin 1): Du får digital forretningsforståelse og lærer om digitalt salg og digital kundeservice. Du lærer også at arbejde med virksomhedens digitale platform og tilpasse den ud fra, hvad du ved om kundernes behov.
 • Convenience (trin 1): Du lærer om salg af fødevarer og får bl.a. kendskab til fødevarehygiejne og fødevarekontrol. Du får viden om bestilling af varer og sammensætning af sortiment. Du lærer også at betjene og vejlede kunderne, fx om indholdet i de produkter, forretningen sælger. Inden for specialet convenience kan du vælge mellem profilerne mad, bageriudsalg og coffee shop.
 • Retail Manager (trin2): Du lærer at planlægge virksomhedens opgaver overordnet set. Fx lærer du om markedsføring og konceptstyring. Du lærer at vedligeholde vareforsyning og varesortiment. Du lærer også om virksomhedsdrift, økonomi og budgetter samt ledelse m.v.
 • Dekoratør/visual merchandiser: Du lærer at lave og opstille dekorationer og arrangere udstillinger i forretningen eller stormagasinet.
 • Blomsterdekoratør: Du lærer at arrangere og binde blomster og at kombinere farver, former og blomster, så det passer til den dekorationsopgave, du skal udføre.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af:

 • Et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger
 • Et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Erhvervsøkonomi
 • It
 • Afsætning

Du har også fag som dansk og engelsk og fag, der retter sig mod den branche, du vælger.

Vælger du at tage uddannelsen med eux, har du fag på gymnasialt niveau. Se afsnit om eux nedenfor.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Eksamen

Du afslutter hele uddannelsen med en fagprøve og modtager et fagprøvebevis.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Se film om uddannelsen

DM i Skills er de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser. Det er Skills Denmark, der arrangerer mesterskaberne, og de har produceret en række film, hvor tidligere deltagere fortæller om deres fag. Her fortæller Jacqueline, der er detailhandelselev, om sit fag. Du kan også møde Lærke, der er blomsterdekoratør.

Detailhandel - "Det fede ved mit fag" from SkillsDenmark on Vimeo.

Blomsterdekoratør - "Det fede ved mit fag" from SkillsDenmark on Vimeo.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Er serviceminded - også når der er travlt
 • Er god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Er god til at sælge
 • Har god fysik - du står og går meget
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider
 • Undervisningen er intensiv. Du skal være god til boglige fag.

Som blomsterdekoratør og som dekoratør/visual merchandiser skal du være kreativ og have sans for farver. Du skal også være praktisk anlagt og have lyst til at bruge dine hænder.

Adgangskrav og overgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Hvis du har en gymnasial uddannelse, opfylder du også adgangskravene.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet skal du have gennemført fagene:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Informationsteknologi på C-niveau

Du skal samlet have opnået et gennemsnit på mindst 2,0 i de anførte fag.

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik.

Bemærk: Fra 1. august 2019 bliver grundforløbene på detailhandeluddannelsen og handelsuddannelsen identiske. Det betyder, at elever, der begynder på en af de to uddannelser efter 1. august 2019, har mulighed for at vælge mellem de to hovedforløb uden at skulle supplere eller bruge et uddannelsesklip.

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Se skolernes udbud af fagretninger i Fagretningsnøglen.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Som en del af optagelsen gennemfører erhvervsskolen en vurdering af dine kompetencer og fastlægger dit uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, der dækker både grundforløb og hovedforløb, kan du aftale at begynde din uddannelse direkte i praktik. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

Praktikpladsen.dk

www.praktikpladsen.dk kan du finde ledige praktikpladser. Du kan også se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte elever.

Når du er startet på erhvervsskolen, kan du oprette din egen profil på Min side og få besked om ledige praktikpladser, der matcher dine praktikønsker.

Skolepraktik

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter. Læs mere om Skolepraktik.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 3.664 uddannelsesaftaler på uddannelsen, heraf 69 i specialet blomsterdekoratør, 19 i specialet dekoratør, 410 i specialet salgsassistent og ca. 3.095 i specialet salgsassistent med profil.

Eux

Du kan tage uddannelsen med eux og blive faglært inden for detailhandel og student samtidig. Med eux kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen.

Job eller videregående uddannelse

Når du er færdig, har du en erhvervsfaglig studentereksamen og kan både søge faglært arbejde og få adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. Du kan søge optagelse på videregående uddannelser på samme vilkår som personer med en gymnasial uddannelse.

Se dine muligheder for videregående uddannelse efter detailhandeluddannelsen med eux i Adgangskortet.

Eux-uddannelsens opbygning

Når du gennemfører detailhandeluddannelsen med eux, består din uddannelse af følgende elementer:

 • Et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger
 • Et studiekompetencegivende forløb, der varer 1 år og ligger mellem grundforløbet og hovedforløbet 
 • Et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Figuren ovenfor viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

I løbet af uddannelsen får du undervisning i både almene gymnasiale fag som dansk og matematik, og i fag som er relevante for detailhandeluddannelsen samt beslægtede videregående uddannelser.

Du skal have gymnasiale fag både på grundforløbet og på det studiekompetencegivende forløb. For at komme fra grundforløbet til det studiekompetencegivende forløb skal du opfylde overgangskravene. For at komme fra det studiekompetencegivende forløb til hovedforløbet, skal du også opfylde overgangskravene.

Overgangskrav til det studiekompetencegivende forløb

For at kunne blive optaget på det studiekompetencegivende forløb skal du have gennemført følgende fag på grundforløbet:

 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (på grundforløbets 1. del)
 • Informationsteknologi C, virksomhedsøkonomi C, organisation C, afsætning C og matematik C (på grundforløbets 2. del)

En del af fagene skal bestås med et samlet gennemsnit på 2,0. Øvrige fag skal gennemføres, men uden krav om en bestemt karakter.

Bemærk: Du skal altså have gennemført i alt 8 fag på c-niveau på grundforløbet. Hvis du hører til dem, der starter uddannelsen i grundforløbets 2. del, er det en fordel at have taget nogle af fagene, inden du starter i grundforløbet.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med skoleundervisningen i hovedforløbet, skal du have opnået bevis for eux 1. del. Det opnår du ved at gennemføre det studiekompetencegivende forløb og bestå eksamen i den gymnasiale del af eux-forløbet.

I det studiekompetencegivende forløb skal du gennemføre følgende fag og niveauer:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller innovation C
 • En række valgfag

Du skal også udarbejde et erhvervsområdeprojekt og et eksamensprojekt.

Eksamen består af prøver i 6 gymnasiale fag, der udtrækkes. Dit samlede karaktergennemsnit i prøverne skal være mindst beståkarakter. Du skal også bestå en mundtlig prøve med udgangspunkt i dit eksamensprojekt, samt en prøve i den større skriftlige opgave.

Når du har bestået eksamen, modtager du bevis for eux 1. del. For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik.

Merit for eux 1. del

Når du har gennemført eux 1. del på en af de merkantile erhvervsuddannelser, har du adgang til at starte på ethvert af de merkantile hovedforløb uden yderligere supplering. Du skal hverken tage grundforløbet eller det studiekompetencegivende forløb igen, men kan starte direkte på uddannelsens hovedforløb.

Inden du starter på detailhandelsuddannelsens hovedforløb, skal du dog have indgået en uddannelsesaftale (dvs. skaffet en praktikplads) eller fået en skolepraktikplads.

Erhvervsfaglig studentereksamen

Du afslutter hele uddannelsen med en gymnasial eksamen og en fagprøve. Du modtager fagprøvebevis og eux-bevis (erhvervsfaglig studentereksamen).

Muligheden for eux findes på en række skoler.

Hvis du allerede har en gymnasial eksamen, kan du ikke tage uddannelsen med eux.

Særligt for studenter

Hvis du i forvejen har en gymnasial eksamen, får du enten helt godskrevet eller afkortet grundforløbet på detailhandeluddannelsen.

Godskrevet grundforløb

Hvis du har en merkantil studentereksamen (hhx), skal du ikke tage grundforløbet, men kan starte direkte på detailhandelsuddannelsens hovedforløb:

Inden du starter på hovedforløbet, skal du dog have indgået en uddannelsesaftale (dvs. skaffet en praktikplads) eller fået en skolepraktikplads.

Dit hovedforløb varer som udgangspunkt 1 år. Der er dog frem til 2023 mulighed for, at studenter kan indgå 2- eller 3-årige uddannelsesaftaler og dermed tage et længere hovedforløb. Med skolepraktik er hovedforløbet altid 1-årigt.

Afkortet grundforløb

Hvis du har en af følgende eksamener, skal du tage et kort grundforløb på 5 uger:

 • Almen studentereksamen (stx)
 • Teknisk studentereksamen (htx)
 • Hf-eksamen (hf)
 • Ikke-merkantil erhvervsfaglig studentereksamen (eux)

Din detailhandelsuddannelse består af det 5-ugers grundforløb efterfulgt af en grundforløbsprøve og et hovedforløb med praktik.

I løbet af grundforløbet skal du have gennemført fagene virksomhedsøkonomi C og afsætning C med et karaktergennemsnit på mindst 2,0. Du skal også have gennemført det uddannelsesspecifikke fag.

Hvis du har en praktikplads (uddannelsesaftale) eller en skolepraktikplads, kan du starte på uddannelsens hovedforløb, når du har bestået grundforløbsprøven.

Dit hovedforløb varer som udgangspunkt 1 år. Der er dog frem til 2023 mulighed for, at studenter kan indgå 2- eller 3-årige uddannelsesaftaler og dermed tage et længere hovedforløb. Med skolepraktik er hovedforløbet altid 1-årigt.

Ansøgning

Du ansøger gennem www.optagelse.dk. Hvis du har en uddannelsesaftale, skal du sende den til erhvervsskolen. Uddannelsesaftalen er din tilmelding til uddannelsen.

Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18. år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 3.200 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 7.665 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Med detailhandeluddannelsen kan du finde job i butikker, supermarkeder og stormagasiner. Du kan også arbejde med digital handel i detailhandelsbranchen. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig eller blive butiksbestyrer.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor vises beskæftigelsen for nyuddannede i en 3-års periode fordelt på brancher. Der findes ikke data for alle brancheprofiler på uddannelsen.

Specialerne convenience og digital handel er nye, og der findes derfor endnu ikke tal.

Specialet salgsassistent med profil

De nyuddannede finder i høj grad beskæftigelse i detailhandelen inden for brancheprofilernes område, og dermed i de forventede brancher. Et mindre antal finder beskæftigelse i andre brancher, overvejende inden for detail- og engroshandel.

Se mere om de enkelte profilers brancher:

Kædebutik

Supermarkeder og varehuse mv.
Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr.

Tekstil, Herreekvipering og Dameekvipering

Detailhandel med beklædning og fodtøj.

Dagligvarer

Supermarkeder og varehuse
Tankstationer.

Sport og fritid

Sportsforretninger, forhandlere af campingudstyr, spil og legetøj, lystbåde og udstyr hertil mv.

Materialhandel - og Isenkram

Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

Sko- og læderartikler

Skotøjs- og lædervarebutikker

Blomster, Guld, sølv og ure, Møbelhandel, Optik samt Boghandel

Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr

Radio/tv og multimedier

Detailhandel med forbrugerelektronik

Byggemarked, værktøj mv.

Byggemarkeder og farvehandler
Engroshandel med byggematerialer mv.

Forbrugerelektronik

Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

Stormagasin

Supermarkeder og varehuse
Detailhandel med beklædning og fodtøj

Musik, video og software

Detailhandel med forbrugerelektronik
Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter

Fotohandel

Fotoforretninger

Specialet Salgsassistent uden profil

Nyuddannede i specialet finder beskæftigelse i stort set alle brancher inden for detail- og engroshandel.

Specialet Dekoratør

Nyuddannede dekoratører finder først og fremmest beskæftigelse bredt inden for detailhandel, især Detailhandel med beklædning og fodtøj, Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.  samt Supermarkeder og varehuse.

En del er beskæftiget i reklamebranchen samt inden for Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr.

Mere uddannelse

Når du er færdig med detailhandelsuddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, kan du søge optagelse på videregående uddannelser, herunder også universitetsbacheloruddannelser.

Med bevis for eux 1. del kan du søge optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Supplerer du eux 1. del med en udvidet fagpakke, har du samme muligheder for videreuddannelse som dem med eux-bevis.

Husk, at du i alle tilfælde skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

Bemærk: Er du startet på eux-forløbet i før 1.8. 2017, giver bevis for eux 1. del samme adgang til videregående uddannelse som eux-bevis.

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsens trin 1, salgsassistent, digital handel og convenience, samt specialerne dekoratør/visual merchandiser og blomsterdekoratør er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Uddannelsens trin 2, Retail Manager, er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Som faglært kan du tage en videregående uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.