Studievalg MidtVestjylland at vælge uddannelse
Artikel

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Læs her om adgangskravene til erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Vil du i gang med en erhvervsuddannelse eller en eux fra og med august 2019, skal du opfylde adgangskravene. 

Kommer du fra 9. eller 10. klasse, skal du typisk starte i grundforløb 1. Er du gået ud af skolen for mere end et år siden, skal du starte i grundforløb 2.

Har du planer om at gå i gang med grundforløb 2 inden august 2019, skal du bemærke nedenfor, at adgangskravene er lidt anderledes.

Fold alle afsnit ud

Adgang fra 9. klasse

Hvis du vil i gang direkte efter 9. klasse, skal du starte i grundforløb 1 på erhvervsuddannelsen.

Adgangskrav til grundforløb 1

Du skal:

  • Bestå folkeskolens afgangseksamen
  • Få mindst 2.0 i gennemsnit af karaktererne i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller ved en tilsvarende prøve
  • Blive vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse

Du har adgang til at starte i grundforløb 1 i op til 1 år efter, at du har afsluttet og er gået ud af 9. klasse. Dvs. at hvis du afslutter 9. klasse i juli 2019, kan du starte i grundforløb 1 enten til august 2019 eller august 2020. Hvis der går mere end 1 år, skal du starte direkte i grundforløb 2.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene
Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du blive optaget via en optagelsesprøve og/eller en samtale på erhvervsskolen.

Adgang fra 10. klasse

Hvis du vil i gang direkte efter 10. klasse, skal du starte i grundforløb 1 på erhvervsuddannelsen.

Adgangskrav til grundforløb 1

Du skal:

  • Bestå folkeskolens afgangseksamen
  • Få mindst 2.0 i gennemsnit af karaktererne i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen eller ved de afsluttende prøver i 10 klasse eller ved en tilsvarende prøve
  • Blive vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 10. klasse

Du har adgang til at starte i grundforløb 1 i op til 1 år efter, at du har afsluttet og er gået ud af 10. klasse. Dvs. at hvis du afslutter 10. klasse i juli 2019, kan du starte i grundforløb 1 enten til august 2019 eller august 2020. Hvis der går mere end 1 år, skal du starte direkte i grundforløb 2.

Værd at vide

Hvis du ikke bestod afgangseksamen i 9. klasse, har du evt. mulighed for at bestå den i 10. klasse. Du kan dog kun forbedre karaktergennemsnittet af din afgangseksamen gennem prøver i fagene dansk, engelsk og matematik. Tal med din UU-vejleder om muligheden.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene
Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du blive optaget via en optagelsesprøve og/eller en samtale på erhvervsskolen.

Adgang til grundforløb 2

Hvis det er mere end 1 år siden, at du har afsluttet og er gået ud af enten 9. eller 10. klasse, skal du springe grundforløb 1 over. Du starter direkte i grundforløb 2.

Adgangskrav til grundforløb 2

Du skal:

  • Have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Have fået mindst 2.0 i gennemsnit af karaktererne i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen eller ved de afsluttende prøver i 10 klasse eller ved en tilsvarende prøve
  • Gennemføre en samtale på erhvervsskolen. Erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen

Du har også adgang til at starte i grundforløb 2 allerede efter udløbet af det år, hvor du har afsluttet og er gået ud af enten 9. eller 10. klasse. Dvs. at hvis du afslutter 9. klasse eller 10. klasse i juli 2019, kan du få adgang til grundforløb 2 fra og med januar 2020.

Har du en uddannelsesaftale, vil du også typisk starte i grundforløb 2. Med en uddannelsesaftale opfylder du adgangskravene til grundforløb 2.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene
Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du blive optaget via en optagelsesprøve og/eller en samtale på erhvervsskolen.

For dig, der vil starte på erhvervsuddannelsen inden d. 1. august 2019

Flere erhvervsuddannelser starter grundforløb 2 løbende. Hvis du har planer om at søge ind på et grundforløb 2, der starter inden d. 1. august 2019, gælder kravet om bestået afgangseksamen ikke for dig. Karakterkravet på 2.0 gælder dog. Opfylder du ikke karakterkravet, skal du til optagelsesprøve og samtale på erhvervsskolen.

For dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse i 2017 eller tidligere

Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse i skoleåret 2016-17 eller tidligere, gælder kravet om bestået afgangseksamen ikke for dig. Karakterkravet på 2.0 gælder dog. Opfylder du ikke karakterkravet, skal du til optagelsesprøve og samtale på erhvervsskolen.

Med en uddannelsesaftale opfylder du adgangskravene

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed (praktikplads), opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

Du starter normalt direkte i grundforløb 2 og springer grundforløb 1 over.

Du kan dog godt starte i grundforløb 1, hvis din uddannelsesaftale dækker forløbet, og hvis det er mindre end 1 år siden, at du har afsluttet skolen enten med 9. klasse eller 10. klasse.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du blive optaget via en optagelsesprøve og/eller en samtale på erhvervsskolen.

Ikke-uddannelsesparat:

For at få direkte adgang til grundforløb 1, skal du være vurderet uddannelsesparat. Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, skal du til en samtale på erhvervsskolen. Du skal også opfylde karakterkravet. Gør du ikke det, skal du til optagelsesprøve og samtale på erhvervsskolen.

Tabellen viser, hvordan du kan få adgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb via optagelsesprøve og/eller samtale:

Folkeskolens afgangseksamenkarakterkravoptagelsesprøve/samtale
Ikke bestået afgangseksamenMindre end 2.0 i gennemsnit af dansk og matematikOptagelsesprøve + samtale
Bestået afgangseksamenMindre end 2.0 i gennemsnit af dansk og matematikOptagelsesprøve + samtale
Ikke bestået afgangseksamen2.0 eller mere i gennemsnit af dansk og matematikSamtale

Læs om Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne.

Bemærk: Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse i skoleåret 2016/17 eller tidligere, gælder kravet om bestået afgangseksamen ikke for dig. Karakterkravet på 2.0 gælder dog. Opfylder du ikke karakterkravet, skal du til optagelsesprøve og samtale på erhvervsskolen.

Prøver, der svarer til 9. og 10. klasseprøverne i dansk og matematik 

Læs mere på uvm.dk om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Hvis du er over 25 år

Hvis du er over 25 år, skal du optages på Erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Få mere at vide

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside: Adgangskrav

Skolevej eller praktikvej
Der er flere måder at starte en erhvervsuddannelse på. Læs om Skolevejen og praktikvejen.

Ansøgning og optagelse
Læs om Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse
Læs om Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen

Uddannelsesforløb

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.