Studievalg MidtVestjylland at vælge uddannelse
Artikel

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Læs her om adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

For at begynde i en erhvervsuddannelses grundforløb, skal du:

  • Have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.
  • Have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.
  • Være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse. Dette skal du kun, hvis du starter i grundforløbets 1. del direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Starter du i grundforløbets 2. del, skal erhvervsskolen på baggrund af en samtale med dig vurdere, at du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Andre måder at opfylde adgangsbetingelserne på

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du umiddelbart adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog stadig have opfyldt din undervisningspligt.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til en prøve og/eller samtale på en erhvervsskole. Hvis du opnår optagelse på baggrund af erhvervsskolens prøve samt vurdering, opfylder du også adgangsbetingelserne til erhvervsuddannelsen. Læs om Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne.

Ansøgning og optagelse

Hvordan du ansøger og optages på en erhvervsuddannelse afhænger af, om du begynder din uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, eller om du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

Læs om, hvordan du ansøger:

Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse

Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen

Ansøgning og optagelse, hvis du er over 25 år

Hvis du er over 25 år, skal du optages på Erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Flere veje

Der er flere måder at starte en erhvervsuddannelse på. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Få mere at vide

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside: Adgangskrav

Uddannelsesforløb

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.