Erhvervsuddannelse (EUD)

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

For dig, som vil i gang med erhvervsuddannelsen efter enten 9. eller 10. klasse.

Vil du i gang med en erhvervsuddannelse eller en eux, skal du opfylde adgangskravene. Kommer du fra 9. eller 10. klasse, skal du typisk starte i grundforløb 1.

Se video og grafik om adgangskrav efter 9. klasse

Se video og grafik om adgangskrav efter 10. klasse

Fold alle afsnit ud

Adgang fra 9. klasse

Hvis du vil i gang direkte efter 9. klasse, skal du starte i grundforløb 1 på erhvervsuddannelsen.

Adgangskrav til grundforløb 1

Du skal:

  • blive vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse
  • bestå folkeskolens afgangseksamen
  • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen
  • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen
  • senest 1. marts sende din ansøgning samt din studievalgsportfolio via Optagelse.dk

Eller:

  • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet. Du vil typisk starte i grundforløb 2.

Hvornår har du adgang til grundforløb 1?

Du har adgang til at starte i grundforløb 1 i op til to år efter, at du har afsluttet og er gået ud af 9. klasse.

Dvs. at hvis du afslutter 9. klasse i juli 2020, kan du starte i grundforløb 1 enten til august 2020 eller august 2021 eller august 2022. Hvis der går mere end 2 år, skal du starte direkte i grundforløb 2.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind  via en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Adgang fra 10. klasse

Hvis du vil i gang direkte efter 10. klasse, skal du starte i grundforløb 1 på erhvervsuddannelsen.

Adgangskrav til grundforløb 1

Du skal:

Eller:

  • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet. Du vil typisk starte i grundforløb 2.

Hvornår har du adgang til grundforløb 1?

Du har adgang til at starte i grundforløb 1 i op til to år efter, at du har afsluttet 10. klasse.

Dvs. at hvis du afslutter 10. klasse i juli 2020, kan du starte i grundforløb 1 enten til august 2020 eller august 2021 eller august 2022. Hvis der går mere end 2 år, skal du starte direkte i grundforløb 2.

Værd at vide

Hvis du ikke bestod afgangseksamen i 9. klasse, har du evt. mulighed for at bestå den i 10. klasse. Du skal gå til prøve på 9. klasseniveau. Du kan dog kun forbedre karaktergennemsnittet af din afgangseksamen gennem prøver i fagene dansk, engelsk og matematik. Tal med din skole om muligheden.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind  via en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke kan opfylde alle adgangskravene, kan du blive optaget ved at gå til en optagelsesprøve og/eller en samtale på erhvervsskolen. 

Tabellen viser, hvordan du kan få adgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb via optagelsesprøve og/eller samtale:

Folkeskolens afgangseksamenKaraktergennemsnitResultat af UPVOptagelsesprøve/samtale
Ikke bestået afgangseksamenMindre end 2,0 i gennemsnit af dansk og matematik Optagelsesprøve + samtale
Bestået afgangseksamenMindre end 2,0 i gennemsnit af dansk og matematik Optagelsesprøve + samtale
Ikke bestået afgangseksamen

2,0 eller mere i gennemsnit af dansk og matematik

 Samtale
Bestået afgangseksamen2,0 eller mere i gennemsnit af dansk og matematik

Vurderet ikke-uddannelsesparat eller ikke sendt din studievalgsportfolio

Samtale

Læs om Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne.

Har du været til optagelsesprøve til en gymnasial uddannelse?

Hvis du allerede har været til optagelsesprøve til en af de gymnasiale uddannelser, og ved prøven har opnået et resultat svarende til mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik, kan det bruges som optagelsesgrundlag til en erhvervsuddannelse.

Hvis du har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse på optagelse.dk, sendes din ansøgning automatisk videre til erhvervsskolen. Hvis du ikke har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, skal du enten ændre dine uddannelsesønsker på optagelse.dk eller kontakte den erhvervsskole, som du ønsker at søge ind på.

Er du gået ud af skolen?

Hvis det er mere end to år siden, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du springe grundforløb 1 over. Du starter direkte i grundforløb 2. Du har også mulighed for at starte i grundforløb 2 allerede efter udgangen af det år, hvor du har afsluttet skolen.

Læs Adgangskrav til erhvervsuddannelserne for dig, som er gået ud af skolen.

Få mere at vide

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside: Adgangskrav

Der er flere måder at starte en erhvervsuddannelse på. Læs om Skolevejen og praktikvejen.

Læs om Grundforløbets 1. del - erhvervsuddannelse

Se hele temaet om Erhvervsuddannelser og eux

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. LBK nr. 51 af 22. januar 2020

Spørgsmål og svar om optagelse på en erhvervsuddannelse

Få svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en erhvervsuddannelse.

Uddannelsesforløb