Unge i lokale
Artikel

Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne

Hvis du ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Dit resultat ved optagelsesprøven og den efterfølgende samtale afgør, om du kan optages på en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke består prøven, kan du aflægge den en gang til. Hvis du heller ikke består prøven anden gang, er der mulighed for, at du i særlige tilfælde kan aflægge den en tredje gang.

Fold alle afsnit ud

Adgangskrav

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse skal du:

 • Bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen eller ved de afsluttende prøver i 10 klasse eller ved en tilsvarende prøve
 • Ansøger du om optagelse lige efter 9. eller 10. klasse eller inden for 1 år efter, at du er gået ud af skolen, skal du derudover være vurderet uddannelsesparat for at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale (praktikplads), har du adgang til erhvervsuddannelse.

Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Optagelsesprøve og/eller samtale?

Du skal til en optagelsesprøve, hvis:

 • Du ikke opfylder karakterkravene på 2,0 i dansk og matematik

Du skal til samtale, hvis:

 • Du er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller
 • du ikke består folkeskolens afgangseksamen

Du skal både til optagelsesprøve og til samtale, hvis

 • Du ikke opfylder karakterkravene og
 • er vurderet ikke-uddannelsesparat eller
 • ikke består folkeskolens afgangseksamen

Prøvedatoer

Der afholdes optagelsesprøver og -samtaler til erhvervsuddannelserne d. 14. juni.

Derudover kan optagelsesprøver og -samtaler afholdes på fleksible tidspunkter, afhængigt af de enkelte erhvervsskolers optag af elever, eksempelvis ved afslutningen af sommerkurser. Læs mere på uvm.dk: Prøvedatoer.

Efter prøven får du skriftligt svar på, om du er blevet optaget på erhvervsuddannelsen.

Om optagelsesprøven

Hvis du har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, men ikke opnår det nødvendige karaktergennemsnit ved prøverne i 9. eller 10. klasse, vil erhvervsskolen sørge for at indkalde dig til en optagelsesprøve og evt. en samtale.

Prøvernes niveau, indhold og varighed

Niveauet på optagelsesprøverne svarer til kravene for at opnå karakteren 2,0 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne er skriftlige og har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.

Matematikprøven er skriftlig og består af praktiske regnestykker.

Danskprøven består af 3 dele:

 • Læsning
 • Retskrivning
 • Skriftlig fremstilling

Både dansk- og matematikprøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke-bestået af én censor.

Se en kort video om optagelsesprøverne på uvm.dk: Om optagelsesprøverne

Om samtalen

Samtalen handler om, hvor motiveret du er for at gennemføre en erhvervsuddannelse, og din viden om, hvilke krav der stilles. Samtalen kommer også ind på, om du er selvstændig og ansvarsfuld og selv kan tage initiativ til at løse en opgave. Du skal blandt andet kunne samarbejde med og vise respekt for andre. Det er også vigtigt, at du er mødestabil.