Unge i lokale
Artikel

Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne

Hvis du ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, kan du gå til en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Dit resultat ved optagelsesprøven og den efterfølgende samtale afgør, om du kan optages på en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke består prøven, kan du aflægge den en gang til. Hvis du heller ikke består prøven anden gang, er der mulighed for, at du i særlige tilfælde kan aflægge den en tredje gang.

Fold alle afsnit ud

Adgangskrav

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse skal du:

 • Bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) enten ved 9.- eller ved 10.-klasseprøverne
 • Få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9.-klasseprøverne (skriftlig) eller ved 10.-klasseprøverne (skriftlig og mundtlig)
 • Ansøger du om optagelse lige efter 9. eller 10. klasse eller inden for 2 år efter, at du er gået ud af skolen, skal du derudover være vurderet uddannelsesparat og have sendt din studievalgsportfolio med din ansøgning. 

Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale (læreplads), har du adgang til erhvervsuddannelse uanset adgangskravene.

Læs mere om adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Optagelsesprøve og/eller samtale?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

I nogle tilfælde kan du nøjes med en samtale på erhvervsskolen. Her vil skolen vurdere, om du kan gennemføre uddannelsen.

Både optagelsesprøve og samtale

Hvis du ikke opfylder karakterkravene på 2,0 i dansk og matematik, skal du både til optagelsesprøve og samtale.

Kun samtale

 • Hvis du ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen, men dog opfylder karakterkravene på 2,0 i dansk og matematik.
 • Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat eller ikke har indsendt din studievalgsportfolio, men dog opfylder karakterkravene på 2,0 i dansk og matematik.
  Dette gælder kun for dig, som søger optagelse lige efter 9. eller 10. klasse eller inden for 2 år efter, at du er gået ud af skolen.

Indkaldelse og prøvedatoer

Hvis du har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, vil erhvervsskolen sørge for at indkalde dig til en optagelsesprøve og/eller samtale.

Den enkelte erhvervsskole fastlægger selv datoerne for deres optagelsesprøver og samtaler, så de passer til den enkelte skoles optag af elever. Du skal kontakte den skole, du har søgt ind på, hvis du har brug for information om prøven.

Efter prøven får du skriftligt svar på, om du er blevet optaget på erhvervsuddannelsen.

Om optagelsesprøven

Niveauet på optagelsesprøverne svarer til kravene for at opnå karakteren 2,0 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne er skriftlige og har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.

Matematikprøven er skriftlig og består af praktiske regnestykker.

Danskprøven består af 3 dele:

 • Læsning
 • Retskrivning
 • Skriftlig fremstilling

Både dansk- og matematikprøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke-bestået af én censor.

Har du været til optagelsesprøve til en gymnasial uddannelse?

Hvis du allerede har været til optagelsesprøve til en af de gymnasiale uddannelser, og ved prøven har fået et resultat svarende til mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik, kan det bruges som optagelsesgrundlag til en erhvervsuddannelse.

Hvis du har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse på optagelse.dk, sendes din ansøgning automatisk videre til erhvervsskolen. Hvis du ikke har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, skal du enten ændre dine uddannelsesønsker på optagelse.dk eller kontakte den erhvervsskole, som du ønsker at søge ind på.

Om samtalen

Samtalen handler om, hvor motiveret du er for at gennemføre en erhvervsuddannelse, og din viden om, hvilke krav der stilles. Samtalen kommer også ind på, om du er selvstændig og ansvarsfuld og selv kan tage initiativ til at løse en opgave. Du skal blandt andet kunne samarbejde med og vise respekt for andre. Det er også vigtigt, at du er mødestabil.

Få mere at vide

Læs om prøverne på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne (uvm.dk)