Unge i lokale
Artikel

Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne

Hvis du ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, kan du gå til en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Dit resultat ved optagelsesprøven og den efterfølgende samtale afgør, om du kan optages på en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke består prøven, kan du aflægge den en gang til. Hvis du heller ikke består prøven anden gang, er der mulighed for, at du i særlige tilfælde kan aflægge den en tredje gang.

Fold alle afsnit ud

Adgangskrav

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse skal du:

 • Bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen eller ved de afsluttende prøver i 10. klasse eller ved en tilsvarende prøve
 • Ansøger du om optagelse lige efter 9. eller 10. klasse eller inden for 2 år efter, at du er gået ud af skolen, skal du derudover være vurderet uddannelsesparat og have sendt afrapporteringsskema til studievalgsportfolioen med din ansøgning. 

Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale (praktikplads), har du adgang til erhvervsuddannelse uanset adgangskravene.

Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Optagelsesprøve og/eller samtale?

Du skal til en optagelsesprøve, hvis:

 • Du ikke opfylder karakterkravene på 2,0 i dansk og matematik


Du skal til samtale, hvis:

 • Du er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller
 • du ikke består folkeskolens afgangseksamen, eller
 • du ikke har indsendt din studievalgsportfolio (kun for dig, som kommer fra 9. eller 10. klasse)


Du skal både til optagelsesprøve og til samtale, hvis

 • Du ikke opfylder karakterkravene og
 • er vurderet ikke-uddannelsesparat eller
 • ikke består folkeskolens afgangseksamen

Indkaldelse og prøvedatoer

Hvis du har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, vil erhvervsskolen sørge for at indkalde dig til en optagelsesprøve og/eller samtale.

Den enkelte erhvervsskole fastlægger selv datoerne for deres optagelsesprøver og samtaler, så de passer til den enkelte skoles optag af elever. Du skal kontakte den skole, du har søgt ind på, hvis du har brug for information om prøven.

Efter prøven får du skriftligt svar på, om du er blevet optaget på erhvervsuddannelsen.

Om optagelsesprøven

Niveauet på optagelsesprøverne svarer til kravene for at opnå karakteren 2,0 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne er skriftlige og har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.

Matematikprøven er skriftlig og består af praktiske regnestykker.

Danskprøven består af 3 dele:

 • Læsning
 • Retskrivning
 • Skriftlig fremstilling

Både dansk- og matematikprøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke-bestået af én censor.

Se en kort video om optagelsesprøverne på uvm.dk: Om optagelsesprøverne

Har du været til optagelsesprøve til en gymnasial uddannelse?

Hvis du allerede har været til optagelsesprøve til en af de gymnasiale uddannelser, og ved prøven har opnået et resultat svarende til mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik, kan det bruges som optagelsesgrundlag til en erhvervsuddannelse.

Hvis du har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse på optagelse.dk, sendes din ansøgning automatisk videre til erhvervsskolen. Hvis du ikke har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, skal du enten ændre dine uddannelsesønsker på optagelse.dk eller kontakte den erhvervsskole, som du ønsker at søge ind på.

Om samtalen

Samtalen handler om, hvor motiveret du er for at gennemføre en erhvervsuddannelse, og din viden om, hvilke krav der stilles. Samtalen kommer også ind på, om du er selvstændig og ansvarsfuld og selv kan tage initiativ til at løse en opgave. Du skal blandt andet kunne samarbejde med og vise respekt for andre. Det er også vigtigt, at du er mødestabil.

Få mere at vide

Læs eller se video om prøverne på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan du også finde vejledende prøvesæt, så du kan øve dig til prøven.
Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne