Unge i lokale
Artikel

Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne

Hvis du ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Dit resultat ved prøven og den efterfølgende samtale afgør, om du kan optages på en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke består optagelsesprøven, kan du aflægge prøven en gang til. Hvis du heller ikke består prøven anden gang, er der mulighed for, at du i særlige tilfælde kan aflægge prøven en tredje gang.

Adgangskrav

For at opfylde karakteradgangskravene til en erhvervsuddannelse skal du have et karaktergennemsnit på  mindst 02 i dansk og 02 i skriftlig matematik ved 9. eller 10. klasseprøver. Eller du skal have et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve. Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Har du ikke det, har du mulighed for at gå til optagelsesprøve på erhvervsskolen.

Prøvernes niveau, indhold og varighed

Niveauet på optagelsesprøverne svarer til kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne er skriftlige og har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.
Danskprøven består af 3 dele:

  • Læsning
  • Retskrivning
  • Skriftlig fremstilling

Matematikprøven er skriftlig og omfatter 9 forskellige opgaver.

Både dansk- og matematikprøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke-bestået af én censor.

Hvornår afholdes prøverne?

Efter grundskolernes prøveafholdelse i juni måned kan optagelsesprøver til erhvervsuddannelser afholdes på fleksible tidspunkter, afhængigt af de enkelte erhvervsskolers optag af elever, eksempelvis ved afslutningen af sommerkurser.

Efter prøven får du skriftligt svar på, om du er blevet optaget på erhvervsuddannelsen.

Samtalen

Samtalen handler om, hvor motiveret du er for at gennemføre en erhvervsuddannelse, og din viden om, hvilke krav der stilles. Samtalen kommer også ind på, om du er selvstændig og ansvarsfuld og selv kan tage initiativ til at løse en opgave. Du skal blandt andet kunne samarbejde med og vise respekt for andre. Det er også vigtigt, at du er mødestabil.

For dig, der opfylder karakterkravene, men er erklæret ikke-uddannelsesparat

Du skal ikke til optagelsesprøve, men du skal til en samtale med skolen, og på baggrund af samtalen vurderer skolen, om du kan optages. Læs mere om Uddannelsesparathed.

For dig, der ikke opfylder karakterkravene og er erklæret ikke-uddannelsesparat

Du skal til en optagelsesprøve samt en efterfølgende samtale. Herefter vil skolen vurdere, om du kan optages. Læs mere om Uddannelsesparathed.

Få mere at vide