Artikel

Uddannelsesparat til gymnasium, hf og erhvervsuddannelse

Her kan du få et overblik over forudsætningerne for at blive vurderet uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse.

Reglerne gælder for elever, som går i 9. eller 10. klasse og skal starte på en ungdomsuddannelse efter skolen.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en samlet vurdering, der inddrager den unges standpunktskarakterer i 9. eller 10. klasse, såvel som hans/hendes personlige og sociale forudsætninger for at tage den ønskede uddannelse.

Bemærk: For at kunne blive optaget direkte på en ungdomsuddannelse skal den unge, ud over at være vurderet uddannelsesparat, også opfylde uddannelsens øvrige adgangsforudsætninger.

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesparat til erhvervsuddannelse/eux

For at kunne vurderes uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse (herunder eux) efter 9. eller 10. klasse, skal den unge opfylde følgende:

  • Opnå mindst 2,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i både dansk og matematik i 9. eller i 10. klasse
  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

For at kunne optages direkte på en erhvervsuddannelse/eux, skal den unge derudover opfylde de øvrige adgangskrav. Se Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Hvis den unge bliver vurderet ikke-uddannelsesparat
Hvis man bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, men opfylder de øvrige adgangskrav, har man mulighed for at søge optagelse via en samtale på erhvervsskolen.

Optagelse med uddannelsesaftale
Hvis den unge har en uddannelsesaftale (praktikaftale), har han/hun direkte adgang til erhvervsuddannelsen (herunder eux).

Uddannelsesparat til 2-årig hf-uddannelse

For at kunne vurderes uddannelsesparat til en hf-uddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal den unge opfylde følgende:

  • Opnå 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse
  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

For at kunne optages direkte på den 2-årige hf-uddannelse efter enten 9. klasse eller 10. klasse, skal den unge derudover opfylde de øvrige adgangskrav. Se Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Hvis den unge bliver vurderet ikke-uddannelsesparat.
Hvis man er vurderet ikke-uddannelsesparat til hf, men opnår mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver til folkeskolens afgangseksamen, opfylder man karakterkravet til optagelse. Husk, at øvrige adgangskrav også skal være opfyldt.

Uddannelsesparat til 3-årigt gymnasium

For at kunne vurderes uddannelsesparat til enten stx, hhx eller htx efter 9. eller 10. klasse, skal den unge opfylde følgende:

  • Opnå 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse
  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

For at kunne optages direkte på enten stx, hhx eller htx, skal den unge derudover opfylde de øvrige adgangskrav.  Se Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Hvis den unge bliver vurderet ikke-uddannelsesparat.
Hvis man er vurderet ikke-uddannelsesparat til stx, hhx og htx, men opnår mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver til folkeskolens afgangseksamen, opfylder man karakterkravet til optagelse. Husk, at øvrige adgangskrav også skal være opfyldt.

Skoler, der ikke giver karakterer

Går den unge på en skole, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolen, om den unges faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

Værd at vide om praksisfaglige forudsætninger

Den unges praksisfaglige forudsætninger indgår i uddannelsesparathedsvurderingen, men kan ikke give anledning til at vurdere den unge ikke-uddannelsesparat. Men de kan godt betyde, at han/hun kan blive vurderet uddannelsesparat. 

Hvis den unge har usædvanligt høje praksisfaglige forudsætninger, kan han/hun i særlige tilfælde vurderes uddannelsesparat, selvom han/hun ikke helt lever op til de sociale og personlige forudsætninger.

Læs om uddannelsesparathedsvurderingen

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, som starter i 8. klasse.

Er du forælder, så læs mere i Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse.

Er du elev, så læs mere i Uddannelsesparat