Artikel

Uddannelsesparat til gymnasium, hf og erhvervsuddannelse

Her kan du læse om reglerne for at blive vurderet uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse.

Reglerne gælder for elever, som går i 9. eller 10. klasse og skal starte på en ungdomsuddannelse efter skolen.

Den unges uddannelsesparathed er en samlet vudering. Vurderingen kommer an på den unges standpunktskarakterer i 9. eller 10. klasse. Samtidig spiller vurderingen af den unges personlige og sociale forudsætninger også ind.

Bemærk: For at kunne blive optaget direkte på en ungdomsuddannelse skal den unge være vurderet uddannelsesparat. Men han/hun skal også opfylde uddannelsens øvrige adgangskrav.

Fold alle afsnit ud

Parat til erhvervsuddannelse/eux

For at blive vurderet parat til en erhvervsuddannelse (herunder eux) efter 9. eller 10. klasse, skal den unge:

  • Opnå mindst 2,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i både dansk og matematik i 9. eller i 10. klasse
  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

For at blive optaget direkte på en erhvervsuddannelse (herunder eux), skal den unge også opfylde de øvrige adgangskrav.

Se Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Hvis den unge ikke bliver vurderet parat

Hvis man ikke bliver vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, men opfylder de øvrige adgangskrav, kan man søge optagelse via en samtale på erhvervsskolen.

Optagelse med uddannelsesaftale

Hvis den unge har en uddannelsesaftale (dvs. en læreplads), har han/hun direkte adgang til erhvervsuddannelsen (herunder eux).

Parat til 2-årig hf-uddannelse

For at blive vurderet parat til en hf-uddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal den unge:

  • Opnå 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse
  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

For at blive optaget direkte på den 2-årige hf-uddannelse efter enten 9. klasse eller 10. klasse, skal den unge også opfylde de øvrige adgangskrav.

Se Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Hvis den unge ikke bliver vurderet parat

Hvis man ikke bliver vurderet uddannelsesparat til hf, men får mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver til folkeskolens afgangseksamen, opfylder man karakterkravet til optagelse. Husk, at øvrige adgangskrav også skal være opfyldt.

Læs om lovbundne prøver.

Parat til 3-årigt gymnasium

For at blive vurderet parat til enten stx, hhx eller htx efter 9. eller 10. klasse, skal den unge:

  • Opnå 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse
  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

For at blive optaget direkte på enten stx, hhx eller htx, skal den unge også opfylde de øvrige adgangskrav.  

Se Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Hvis den unge ikke bliver vurderet parat

Hvis man ikke bliver vurderet uddannelsesparat til stx, hhx og htx, men får mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver til folkeskolens afgangseksamen, opfylder man karakterkravet til optagelse. Husk, at øvrige adgangskrav også skal være opfyldt.

Læs om lovbundne prøver.

Skoler, der ikke giver karakterer

Måske går den unge på en skole, der ikke giver standpunktskarakterer? Så afgør skolen, om den unges faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

Værd at vide om praksisfaglige forudsætninger

Den unges praksisfaglige forudsætninger kan også indgå i vurderingen. Hvis den unge har usædvanligt høje praksisfaglige forudsætninger, kan han/hun i særlige tilfælde vurderes uddannelsesparat, selvom han/hun ikke helt lever op til de sociale og personlige forudsætninger.

Læs om uddannelsesparathedsvurderingen

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, som starter i 8. klasse.

Er du forælder, så læs mere i artiklen Forberedelse til valg af uddannelse i 8. klasse.

Er du elev, så læs mere i artiklen Uddannelsesparat

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?