Erhvervsuddannelse (EUD)

Adgangskrav til erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen

Se grafikker og læs om adgangskravene for dig, der er gået ud af 9. eller 10. klasse, og ønsker at starte på en erhvervsuddannelse.

Vil du i gang med en erhvervsuddannelse eller en eux, skal du opfylde adgangskravene. Er du gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden, skal du starte i grundforløbets 2. del. Du springer grundforløbets 1. del over. 

Du kan også starte i grundforløbets 2. del allerede efter udløbet af det år, hvor du er gået ud af 9. eller 10. klasse.

Adgangskravene er lidt forskellige afhængigt af, hvornår du har afsluttet 9. /10. klasse.

Klik på grafikkerne og få styr på adgangskravene. Du kan også læse mere i afsnittene nedenfor.

Hvis du har afsluttet 9. /10. klasse i 2018 eller derefter

 

(Klik på grafikken for at se detaljerne)

Hvis du har afsluttet 9. /10. klasse før 2018

 

(Klik på grafikken for at se detaljerne)

Fold alle afsnit ud

Afsluttet 9. /10. klasse i 2018 eller derefter

For at opfylde adgangskravene til grundforløbets 2. del skal du:

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) enten ved 9.- eller ved 10. -klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve
  • have fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9.- klasseprøverne (skriftlig) eller ved 10.-klasseprøver (skriftlig og mundtlig), eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve.
  • gennemføre en samtale på erhvervsskolen. Erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen

Eller:

  • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind  via en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Læs mere

Du kan læse om folkeskolens afgangseksamen og 10. klasseprøverne i denne artikel

Afsluttet 9. /10. klasse før 2018

For at opfylde adgangskravene til grundforløb 2, skal du:

  • have afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning
  • have fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) enten ved 9.- eller ved 10. -klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve
  • have fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik (skriftlig) enten ved 9.- eller ved 10. -klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve
  • gennemføre en samtale på erhvervsskolen. Erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen.

Eller:

  • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind via en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Krav til eux

Hvis du søger ind på en erhvervsuddannelse med eux og skal starte i grundforløbets 2. del, så bemærk:

Dansk C, samfundsfag C og engelsk C er obligatoriske fag på grundforløbets 1. del. Hvis du starter din uddannelse i grundforløbets 2. del, skal du selv sørge for at tage de fag, du mangler. Det kan du gøre, enten før du starter eller samtidig med, at du går på grundforløbets 2. del. 

Du kan tage fagene som supplering, dvs. enten som eud-enkeltfag på en erhvervsskole eller som hf-enkeltfag på VUC. Du kan få evt. deltagerbetaling refunderet.

Læs mere om eux

Andre muligheder for start

Start i grundforløbets 1. del

Går du i 9. eller 10. klasse og vil starte på erhvervsuddannelsen direkte efter skolen, skal du starte i grundforløbets 1. del. Du kan starte i grundforløbets 1. del i op til to år efter, at du er gået ud af skolen.

Start i euv

Er du fyldt 25 år, skal du starte i erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Læs mere i artiklerne:

Spørgsmål og svar om optagelse på en erhvervsuddannelse

Få svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en erhvervsuddannelse.