strukturen på erhvervsuddannelserne
Artikel

Strukturen på erhvervsuddannelserne

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløbet foregår på en erhvervsskole. Hovedforløbet foregår i en eller flere virksomheder, hvor du er i praktik og oplæres i dit fag. I løbet af praktikken har du perioder, hvor du går på skole og lærer dit fags teori og øver dig i dets metoder. Erhvervsuddannelserne har forskellig længde fra omkring 1½ til 5½ år. Men de er bygget op nogenlunde ens og veksler mellem skole og praktik.

Fold alle afsnit ud

Grundforløbet

Erhvervsuddannelsernes grundforløb er opdelt i to dele, grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del, som hver varer ½ skoleår. Hvor langt dit grundforløb skal være, afhænger af hvornår og på hvilken måde du begynder din erhvervsuddannelse.

Når du starter i grundforløbets 1. del, bliver hele dit grundforløb af 1 skoleårs varighed. Når du starter i grundforløbets 2. del. bliver dit grundforløb af ½ skoleårs varighed.

Start i grundforløbets 1. del

Hvis du begynder direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du normalt starte i grundforløbets 1. del. Du kan starte i grundforløbets 1. del til og med august måned i det andet år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Start i grundforløbets 2. del

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver (en praktikplads), har du adgang til at starte direkte i grundforløbets 2. del. Hvis grundforløbets 1. del indgår som en del af din uddannelsesaftale, kan du starte i 1. del, ellers skal du starte i 2. del.

Efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet 9. klasse, har du også adgang til at starte direkte i grundforløbets 2. del, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. Tager du 10. klasse med, kan du starte i grundforløbets 2. del efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet 10. klasse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. Du skal dog være opmærksom på, at nogle erhvervsuddannelser har høje krav til, hvad du skal nå i løbet af grundforløbet. Derfor kan det i nogle tilfælde være en fordel at vælge både grundforløbets 1. og 2. del.

Du er udelukket fra at starte i grundforløbets 1. del, hvis du har gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse. I det tilfælde skal du starte i grundforløbets 2. del.

Du skal altid starte i grundforløbets 2. del, hvis du begynder din uddannelse senere end i august måned i det andet år efter, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse.

Er du over 25 år, gælder andre regler, se nedenfor.

Eksempler på start

  • Du afslutter 9. eller 10. klasse i juni 2020: Du har nu mulighed for at starte i grundforløbets 1. del frem til og med august 2022. Men fra januar 2021 har du også mulighed for at starte i grundforløbets 2. del.
  • Du afslutter 9. eller 10. klasse i juni 2020 og har allerede skaffet dig en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbets 2. del: Du starter i grundforløbets 2. del i den pågældende uddannelse. Eller du starter med praktik.
  • Du afslutter 9. eller 10. klasse i juni 2020 og tager derefter 1 år på gymnasium, før du beslutter dig for at starte på en erhvervsuddannelse: Du starter i grundforløbets 2. del.
  • Du afslutter 9. eller 10. klasse i juni 2020 og venter mere end to år, før du starter på en erhvervsuddannelse. Det kan være, du arbejder, rejser eller laver andre ting. Du beslutter dig for at starte fx i januar 2023 og skal da starte i grundforløbets 2. del.

Hovedområder og fagretninger

Hører du til dem, der starter erhvervsuddannelsen i grundforløbets 1. del, skal du vælge en fagretning inden for et af 4 hovedområder:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Du skal ikke lægge dig fast på en bestemt erhvervsuddannelse endnu. Inden for hvert hovedområde udbydes et antal fagretninger. Når du søger optagelse på en erhvervsskole skriver du i ansøgningen, hvilken fagretning du er interesseret i.

Indtil slutningen af grundforløbets 1. del har du mulighed for at afklare dit endelige valg af erhvervsuddannelse. Måske ved du fra starten af, hvor du vil hen. Ellers får du vejledning og inspiration i løbet af grundforløbets 1. del. Læs mere i Grundforløbets 1. del - erhvervsuddannelse

Hører du til den gruppe, der starter direkte i grundforløbets 2. del, skal du ikke vælge hovedområde eller fagretning. Du søger ind på en konkret erhvervsuddannelse og begynder i grundforløbet til denne uddannelse. Læs mere i Grundforløbets 2. del - erhvervsuddannelse

Se også diagram over uddannelsesforløbet.

Grundforløbet foregår på en erhvervsskole, som enten er en teknisk skole, en handelsskole, en landbrugsskole eller en social- og sundhedsskole, afhængigt af hvilket hovedområde og hvilken uddannelse du vælger.

Hovedforløbet

Erhvervsuddannelsens hovedforløb følger efter grundforløbet. Det kan bestå af et eller flere trin og af forskellige specialer, som du skal vælge imellem. Trinnene gør det muligt at stige af undervejs og evt. vende tilbage senere.

Erhvervsuddannelsernes hovedforløb har forskellig længde, men varer i almindelighed ikke over 3,5 år. Hvor lang din uddannelse bliver, afhænger altså af dit valg af uddannelse, trin og speciale samt af varigheden af dit grundforløb.

Hovedforløbet foregår i en eller flere praktikvirksomheder og består af praktisk oplæring. Praktikken kan også foregå i et praktikcenter. Hovedforløbet rummer også skoleperioder, der foregår på erhvervsskolen. Her får du teoretisk undervisning i de fag, der matcher din uddannelse og det erhverv, som uddannelsen fører til. Antallet af skoleperioder er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Du kan læse mere om de enkelte uddannelsers hovedforløb i uddannelsesartiklerne. Se en oversigt over alle erhvervsuddannelserne.

Praktik

For at kunne starte på hovedforløbet skal du have en aftale om en praktikplads, det vil sige en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der findes forskellige muligheder for praktikforløb. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

Enkelte erhvervsuddannelser foregår udelukkende på skole og rummer ikke praktik.

Dimensionerede erhvervsuddannelser

Nogle erhvervsuddannelser har begrænsninger for, hvor mange elever, der kan optages på grundforløbets 2. del. På disse uddannelser skal du have enten en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver eller en såkaldt kvoteplads, inden du kan gå i gang med grundforløbets 2. del. Læs mere i Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Du kan også starte med praktikken

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du også starte din uddannelse med praktik. Efter første praktikperiode sætter du dig på skolebænken og tager grundforløbet på en erhvervsskole. Læs mere om Skolevejen og praktikvejen.

Eux

Eux er en erhvervsuddannelse, hvor du supplerer uddannelsen med fag på gymnasialt niveau. Uddannelsestiden bliver derfor længere. Eux giver kompetencer til både job og videregående uddannelse. Du vælger, om du vil tage eux, når du ansøger om erhvervsuddannelse. Du har også mulighed for at skifte til eux inden for de første 14 dage af grundforløbet.

Eux-uddannelsen findes i mange erhvervsuddannelser og i flere udgaver. Læs mere om Eux.

Særligt for de merkantile erhvervsuddannelser

Alle, der ønsker at tage kontoruddannelsen eller finansuddannelsen skal gennemføre det merkantile eux-forløb.

Hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse og ønsker at tage en af de merkantile erhvervsuddannelser, får du afkortet grundforløbet. Derefter skal du bestå grundforløbsprøven.

Højt niveau

Hvis du har en praktikaftale og har gennemført dit grundforløb med et godt resultat, kan du vælge at tage resten af din uddannelse på højt niveau.

Erhvervsuddannelse i udlandet

Du har mulighed for at tage noget af din Erhvervsuddannelse i udlandet.

Er du over 25?

Er du 25 år eller derover, vil euv være din direkte vej til at blive faglært. Euv er særligt tilrettelagte erhvervsuddannelser for voksne.

Læs om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Læs mere om dine muligheder som voksen i temaet Fra ufaglært til faglært.

Værd at vide

Hvis du fortryder dit valg af erhvervsuddannelse, har du mulighed for at vælge om og starte i grundforløbets 2. del i en ny uddannelse.

Men du skal være opmærksom på, at du kun kan vælge om 2 gange (medmindre du har en uddannelsesaftale.) Når du vælger erhvervsuddannelse, er det derfor vigtigt, at du tænker over, om uddannelsen passer til dine interesser og forudsætninger.

Uddannelsesforløb